UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
R. 17. Poczta Drukuj Email
Pozycje menu Poczta [Messages] służą porozumiewaniu się administratorów, umożliwiają konfigurację systemu poczty wewnętrznej oraz przesyłanie wiadomości.

System komunikacji w Joomla!

Joomla! oferuje pełnych zestaw podstawowych funkcji komunikacyjnych. System ten tworzą:

  • komponent Kontakty [Contacts],
  • komponent Korespondencja seryjna [Mass Mailing],
  • komponent Poczta [Messages]
  • moduły zaplecza Skrytka pocztowa [System Message].
  • moduły zaplecza Wiadomości [Unread Messages]

Porozumiewanie się użytkowników

Możliwości komunikowania się użytkowników za pomocą poczty elektronicznej dostarcza komponent Kontakty. Każdą pozycję w księdze adresowej można powiązać z kontem użytkownika. Jeśli w danych kontaktowych zostanie umieszczony adres e-mail, każdy będzie mógł przesłać nań wiadomość za pośrednictwem zewnętrznego programu pocztowego bądź systemu pocztowego, z którego korzysta Joomla!.

Zapoznaj się z artykułami na temat komponentu Kontakty.

Korespondencja seryjna

Rozsyłanie listów do użytkowników umożliwia komponent Korespondencja seryjna [Mass Mailing]. Mogą to być zarówno proste komunikaty, jak i rozbudowane biuletyny informacyjne.

Zapoznaj się z artykułem:

Poczta administratorów

Porozumiewanie się administratorów i operatorów ułatwia niewielki komponent zaplecza Wiadomości osobiste [Private Messaging] oraz moduły Skrytka pocztowa i Wiadomości.

Przeglądanie i wysyłanie wiadomości

Przeglądanie i wysyłanie wiadomości umożliwiają wszystkim administratorom moduły Skrytka pocztowa [Mosmsg] i Wiadomości [Unread Messages]. Główny administrator ma ponadto dostęp do skrytki pocztowej z menu administratora.

Zapoznaj się z artykułami:

Powiadomienia systemowe i inne

Powiadomienia administratorów o niektórych zdarzeniach systemowych - rejestracji nowego użytkownika, przesłaniu propozycji adresu internetowego do katalogu WWW czy propozycji nowego artykułu wysyłane są automatycznie dzięki funkcjom umieszczonym w komponentach obsługujących te zdarzenia, np. komponencie Rejestracja czy Katalog WWW. Powiadomienia te przesyłane są na adres poczty elektronicznej głównego administratora.

Automatyczne powiadomienia użytkowników, np. listy z nowym hasłem czy prośby o potwierdzenie rejestracji, również są generowane przez komponenty obsługujące te zdarzenia.

Konfiguracja poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna wymaga skonfigurowania. Rozsyłanie poczty może obsługiwać zarówno Joomla!, korzystając z funkcji PHP, jak i oprogramowanie serwera - Sendmail lub Serwer pocztowy SMPT.

Wybór programu obsługującego pocztę oraz jego ustawienia są jedną z opcji Konfiguracji globalnej. Zapoznaj się z artykułem:

Konfiguracja poczty administratorów

Instalator Joomla! włącza pocztę administratorów oraz ustala domyślne ustawienia. Główny administrator może je zmodyfikować: wyłączyć możliwość korzystania z poczty, określić częstotliwość opróżniania skrytek pocztowych, zlecić systemowi powiadamianie o nowych wiadomościach pocztą elektroniczną.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »