UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Podręcznik administratora arrow R. 11. Menu i struktura witryny
R. 11. Menu i struktura witryny Drukuj Email
Nawigację i dostęp do treści witryny umożliwiają różne menu. Menu w Joomla! to moduły udostępniające łącza do sekcji, kategorii, artykułów, komponentów lub stron zewnętrznych. Łącza te nazywamy pozycjami menu. Każde menu musi mieć unikalną nazwę. Jest ona używana przez kod Joomla! do identyfikacji.

Menu w Joomla

Menu to jadłospis - lista potraw, napojów, dań, oferta dla klientów. Menu na witrynie internetowej to również spis "dań" - oferta dla użytkowników. Mogą się znaleźć w tym spisie pojedyncze potrawy - artykuł, materiał statyczny, formularz kontaktowy oraz inne. Mogą się znaleźć także całe zestawy - komponenty ze wszystkimi dostępnymi opcjami, sekcje i kategorie artykułów.

Obsługę menu w Joomla! umożliwiają:

 • jądro Joomla!, które uruchamia na witrynie moduły wyświetlające menu,
 • moduły Menu witryny i jego kopie [Main Menu],
 • komponent zaplecza Menedżer menu [Menu Manager],
 • komponenty zaplecza - menusy [menus],

Moduły Menu witryny

Wśród komponentów strony frontowej nie ma komponentu menu. Menu na witrynie obsługiwane są przez integrujący wszystkie jej elementy silnik Joomla! Za wyświetlanie menu odpowiada moduł Menu witryny [Main Menu]. Jego skrypt zawiera instrukcje odczytujące dane menu i wyświetlające je zgodnie z parametrami określonymi w ustawieniach modułu.

W Joomla! można tworzyć dowolną ilość menu - główne i dodatkowe, np. menu użytkownika, dostępne dopiero po zalogowaniu się, czy menu lokalne, dostępne na stronach działów witryny.

Dodatkowe menu wyświetlane są przez kopie modułu Menu witryny. Moduły są oknami wyświetlającymi menu na witrynie.

Uwaga: Jeśli wiele kopii modułu menu odwołuje się do tego samego menu i wszystkie zostaną usunięte, to menu, ani jego pozycje nie zostaną usunięte. Natomiast usunięcie menu powoduje równoczesne usunięcie obsługujących je modułów i wszystkich pozycji w usuwanym menu!

Komponent Menedżer menu

Komponent zaplecza administracyjnego Menedżer menu umożliwia tworzenie wielu menu i wyświetlających je modułów oraz zmianę nazw menu. Z poziomu menedżera menu dostępny jest edytor właściwości menu, umożliwiający zdefiniowanie nazwy - typu menu i tytułu wyświetlającego je modułu, a po utworzeniu menu tylko zmianę nazwy menu. W wykazie menu znajdują się również ikony skrótów prowadzące do menedżerów pozycji w menu.

Menusy - kreatory struktury witryny

Nazwany ogólnie terminem ’menusy’ zbiór kilkunastu komponentów zaplecza generuje elementy struktury treści na witrynie i umożliwia umieszczanie ich jako pozycji w dowolnym menu.

Komponenty te pozwalają tworzyć dowolnie rozbudowaną strukturę treści witryny, oferują dostęp do elementarnych pozycji - artykułów, materiałów statycznych, formularzy kontaktowych, jak i struktur rozbudowanych, wielopoziomowych, hierarchicznych lub liniowych - do komponentów, do sekcji i kategorii artykułów.

’Menusy’ są zatem kreatorami struktury treści na witrynie.

Parametry menu

Kilka współdziałających w tworzeniu i udostępnianiu menu składników jest źródłem kilku rodzajów parametrów definiujących menu. Są to:

 • nazwa - typ menu definiowany w edytorze menu,
 • właściwości modułu definiowane w edytorze wyświetlającego menu modułu,
 • pozycje menu definiowane w menedżerach pozycji menu i edytorach pozycji struktury witryny,

Nazwa - typ menu

Nazwy menu są - obok ID - ich identyfikatorami, definiują typ menu, czyli precyzują, jakie to jest menu - główne [mainmenu], użytkownika [usermenu], dodatkowe [othermenu] itd.

Nazwa menu musi być niepowtarzalna, inaczej nie byłoby możliwe rozpoznanie, o które menu chodzi.

Dwie nazwy są zastrzeżone:

 • nazwa mainmenu jest zastrzeżona dla menu głównego,
 • nazwa usermenu jest zastrzeżona dla menu użytkownika.

Pierwsze z menu - mainmenu - jest podstawowym, niezbędnym do działania witryny. Zrozumiałe, że tylko jedno menu na witrynie może być główne.

Do drugiego - usermenu - poprzez nazwę właśnie, a nie ID, odwołuje się wiele dodatkowo instalowanych komponentów (odwoływanie się poprzez ID nie jest w takim przypadku możliwe, bo twórcy niezależnych komponentów nie są w stanie przewidzieć, jaki numer porządkowy zostanie przypisany do menu użytkownika w bazie danych).

Nazwa nie jest widoczna w żadnym miejscu witryny. Powinna być ciągiem znaków bez spacji. Zaleca się również, aby w nazwach menu używać tylko znaków z zestawu alfabetu łacińskiego (a więc nie używać znaków specyficznych np. dla języka polskiego - ’ą’, ’ę’, ’ć’, itp.

Parametry modułu

Seria parametrów dotyczy modułów wyświetlających menu.

Parametry te określasz dla każdego menu w Moduły ⇒ Moduły witryny[Moduły ⇒ Moduły witryny]. Są to tytuł, umieszczenie na stronie, dostęp, stan publikacji, nazwa menu definiowana w menedżerze menu, dołączana (podłącza pozycje), styl, na których stronach ma być widoczny, i inne.

Jeden z parametrów - Tytuł modułu [Module Title] definiowany jest w edytorze nowo tworzonego menu i może być zmieniany w menedżerze modułów: Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa_modułu][Modułe ⇒ Site Modułe ⇒ [module_name]].

Tytuł modułu menu może być widoczny na witrynie.

Pozycje menu

Trzeci zestaw parametrów to właściwości umieszczonych w menu pozycji.

Określanie parametrów pozycji menu umożliwiają ’menusy’ - kreatory struktury witryny i pozycji menu.

Joomla! zakłada kreatora pozycji struktury witryny i pozycji menu dla każdego nowo tworzonego menu . W stabilnej wersji Joomla 1.0.12 instalator zakłada 4 kreatory: mainmenu, othermenu, usermenu i topmenu.

Dostęp do kreatora możesz uzyskać w dwojaki sposób:

 • z menedżera menu: kliknij ikonę w kolumnie Pozycje menu:
  Image
 • z menu panelu administracyjnego: kliknij przycisk z nazwą menu, w którym chcesz dodawać lub edytować pozycje menu:

Zarządzanie menu

Możesz tworzyć nowe menu, modyfikować nazwę-typ istniejącego menu, kopiować i usuwać menu.

Aby zarządzać menu, przejdź do menedżera menu: menu administratora ⇒ Menu ⇒ Menedżer menu lub na stronie panelu kontrolnego kliknij ikonę skrótu Menedżer menu. Zapoznaj się z artykułami:

Zarządzanie pozycjami menu

W każdym menu możesz dodawać nowe pozycje, kopiować je, przenosić do innego menu, usuwać oraz modyfikować parametry prezentacji elementów struktury treści witryny. Aby zarządzać pozycjami:

 • głównego menu witryny przejdź do kreatora struktury witryny mainmenu,
 • menu użytkownika przejdź do kreatora struktury witryny usermenu,
 • górnego menu przejdź do kreatora struktury witryny topmenu,
 • innego menu przejdź do kreatora struktury witryny othermenu lub nazwa_innego_menu.

Zapoznaj się z artykułami:

Typy struktury treści - pozycji menu

Poniżej znajdują się łącza do artykułów o wszystkich dostępnych w Joomla! typach pozycji menu - elementach struktury treści.

Artykuły

Komponenty

Łącza

Różne


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 11: Managing Your Menus

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »