UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Instalacje arrow Migracja z Joomla! 1.0 lub Mambo
Migracja z Joomla! 1.0 lub Mambo Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
11.04.2008.

Joomla! 1.5 nie obsługuje automatycznej aktualizacji z poprzednich wydań. Konwersja starszej wersji witryny do Joomla! 1.5 wymaga założenia nowej witryny. Podczas świeżej instalacji mamy możliwość przeniesienia treści z poprzedniej strony. Migracja nie odbywa się bezstratnie, "jeden do jednego". Niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność przekształcenia/zmodyfikowania oryginalnej treści.

Sposoby migracji

Istnieją dwa sposoby na wykonanie migracji:

 • Metoda automatyczna, w której korzystamy z komponentu migracyjnego, by stworzyć zrzut poprzedniej witryny (Mambo 4.5.x lub Joomla! 1.0.x), a następnie zgrabnie i z łatwością importować ją do Joomla! 1.5. Instalacja ta dokonuje wymaganych konwersji i modyfikacji w treści podczas procesu instalacji.
 • Metoda manualna (ręczna) pociąga za sobą konieczność wykonania eksportu tabel (z bazy danych), ręcznego dokonania wymaganych zmian, a następnie importowania ich do nowo instalowanej strony.

Automatyczna migracja

Przebiega w dwóch fazach. Potrzebujesz dwóch narzędzi.

Pierwszym jest komponent migracyjny com_migrator, rozwijany przez Haralda Baera w oparciu o komponent eBackup. Migrator musi być zainstalowany na starej stronie. Kiedy zostanie aktywowany, wyeksportuje dla nas zrzut danych ze starej witryny.

Drugim jest narzędzie wbudowane w proces instalacji Joomla! 1.5. Wyeksportowany zrzut jest wczytywany do nowej strony wraz z wykonaniem "w locie" wszystkich niezbędnych modyfikacji i konwersji.

Krok 1. Korzystanie z com_migrator do wyeksportowania danych ze starej strony:
 • Zainstaluj komponent com_migrator na starej stronie. Znajdziesz go na Centrum projektów - JoomlaCode.
 • Wybierz komponent z listy komponentów w menu Zaplecza.
 • Kliknij na dolnej liście Utwórz plik migracyjny SQL [Create Migration SQL File], a następnie zaznacz dodatki, których chcesz użyć i kliknij Rozpocznij migrację [Start Migration]. Po wykonaniu operacji zostaniesz poinformowany o nazwie pliku migracyjnego: Your SQL Download File Name is: przyklad.sql.
 • Poniżej znajdziesz odnośnik Pobierz [Download.
 • Możesz wykonać eksport wielokrotnie.
 • Wyeksportowane dane pozostają w oryginalnym kodowaniu.
Krok 2 - Używanie migratora do zaimportowania i przekonwertowania danych podczas instalacji Joomla! 1.5:

Uwaga: To funkcja wymaga używania modułu iconv w PHP do zmiany kodowania. Jeśli iconv nie zostanie znalezione, otrzymamy ostrzeżenie.

 • W kroku 6 instalacji (Konfiguracja) wybierz opcję 'Dane ze skryptu' w sekcji 'Wczytanie danych przykładowych lub z kopii zapasowej albo migracja z Joomla! 1.0.x'
 • Wprowadź przedrostek tabel, jaki był używany w poprzedniej wersji witryny, np.: 'jos_' albo 'strona2_'.
 • Z rozwijalnej listy wybierz kodowanie, w jakim wykonany jest zrzut. Powinno to być kodowanie, jakiego używała poprzednia witryna. (Możesz je sprawdzić z poziomu przeglądarki, klikając prawy przycisk myszy i przeglądając informacje o wybranym kodowaniu lub przeglądać tagi w kodzie źródłowym)
 • Wskaż skrypt migracyjny (plik zrzutu) z lokalnego komputera i kliknij Wczytaj i uruchom
 • Powinna się wyświetlić wiadomość o sukcesie lub lista błędów bazy danych.
 • Aby zakończyć instalację, wypełnij wymagane pola w kroku Podstawowa konfiguracja (Nazwa witryny, Twój email, Hasło administratora} i przejdź dalej, aby zakończyć

UWAGA: Wprowadzone szczegóły danych administratora (takie jak login i hasło) zostaną zignorowane. Obowiązywać będą dane administratora z poprzedniego serwisu.

Zmieniony ( 11.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł