UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow Pakiety instalacyjne arrow Plik instalacyjny modułu
Plik instalacyjny modułu Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
19.06.2007.

Plik instalacyjny XML dla modułu może wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 <mosinstall type="module" version="1.0">
  <name>Przykładowy moduł Joomla</name>
  <Author>Joomla</author>
  <creationDate>15/09/2005</creationDate>
  <copyright>(C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright>
  <license>http://www.gnu.org/copyleft/gpl.HTML GNU/GPL</license>
  <authore-mail>admin @joomla.org</authore-mail>
  <authorUrl>help.joomla.org</authorUrl>
  <description>Wyświetla menu.</description>
  <version>1.1</version>
  <files>
   <filename module="mod_mainmenu">mod_mainmenu.php</filename>
  </files>
  <params>
  <param name="menutype" type="text" default="" label="Typ menu"
    description="Zaznacz typ menu - (domyślnie 'mainmenu')" />
  <param name="class_sfx" type="text" default="" label="Przyrostek klas CSS menu"
    description="Wpisz przyrostek do nazwy klasy stylu menu." />
  <param name="menu_style" type="list" default="vert_indent" label="Styl menu"
    description="Wybierz styl wyświetlania.">
   <option value="vert_indent">Pionowo</option>
   <option value="horiz_flat">Poziomo</option>
  </param>
  </params>
 </mosinstall>

Mamy tutaj tylko JEDEN element <filename>z atrybutem "module".Atrybut ten jest używany jako zmienna systemowa.

Moduły Joomla! mogą mieć dowolną ilość określających ich działanie parametrów. Jeśli parametry są obsługiwane przez moduł, dla każdego parametru wewnątrz elementu <params> musi być dodany element <param>. Po zainstalowaniu modułu w edytorze jego właściwości parametry zostaną wyświetlone w formularzu umożliwiającym wprowadzenie odpowiednich wartości. Jeśli żaden parametr nie zostanie zdefiniowany, a w pliku instalacyjnym nie będzie sekcji <params> w edytorze modułu zostanie wyświetlone zwykłe wielowierszowe pole tekstowe.

W przypadku modułów zaplecza administracyjnego niezbędny jest atrybut "client" w elemencie <mosinstall>, na przykład:

<mosinstall type="module" client="administrator">
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »