UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Zaczynamy arrow Przygotowania - zaplecze
Przygotowania - zaplecze - Przygotowanie - zaplecze Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.
Spis treści
Przygotowanie - zaplecze
Treści w Joomla!
Kategorie i sekcje
Nowa sekcja
Nowa kategoria
Kategorie w komponentach
Konfiguracja witryny
Udostępnienie treści na witrynie wymaga przygotowania zaplecza - zorganizowania zespołu zarządzającego, ustalenia struktury zbiorów, skonfigurowania witryny, zaprojektowania mapy witryny i systemu nawigacji. To pierwsze zadania projektantów po zainstalowaniu Joomla!.

Zespół zarządzający

W pracy zespołowej trzeba podzielić zadania i ustalić związane z nimi uprawnienia. W pracy przy witrynie potrzeba:

 • szefa, odpowiedzialnego za całość i reprezentującego sprawy firmy na zewnątrz,
 • kierowników, organizujących pracę na poszczególnych odcinkach,
 • asystentów, bezpośrednich twórców efektu końcowego.

Tym trzem rolom odpowiada w Joomla! podział na trzy grupy administratorów:

 • głównego administratora [Super Administrator],
 • administratorów [Administrators]
 • operatorów [Managers].

Wszyscy administratorzy i tylko administratorzy mają prawo wstępu na zaplecze, ale każda grupa ma wyraźnie ustalone uprawnienia [Access Level].

Główny administrator

Konto głównego administratora zakładane jest podczas instalacji.

Jak dyrektor naczelny odpowiada za całą witrynę. Jest jedynym, który ma dostęp do wszystkich funkcji zaplecza, jedynym, który ma prawo konfigurować witrynę, instalować szablony i pliki językowe, tworzyć dodatkowe konta głównych administratorów.

Administratorzy

Jak asystenci czy zastępcy dyrektora mogą prawie wszystko, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych  tylko dla głównego administratora. A więc nie mogą dokonywać zmian w konfiguracji, nie mogą instalować szablonów, języków.  Ponadto nie mogą rozsyłać korespondencji seryjnej do użytkowników.

Operatorzy

Najniżsi rangą w grupie administratorów prawa do zarządzania artykułami i zarządzania pozycjami menu witryny. Nie mogą dodawać użytkowników ani modyfikować ich kont, nie mogą instalować składników systemu, nie mają na zapleczu dostępu do komponentów, modułów i botów.

Konta administratorów

Tylko główny administrator może po instalacji wejść na zaplecze, by założyć konta innym administratorom i operatorom.

Aby dodać nowe konto dla administratora lub operatora witryny:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.
 2. Kliknij ikonę skrótu Użytkownicy lub wybierz w menu opcję => Witryna => Użytkownicy => Konta użytkowników [Site = > Users => Users],
 3. Przejdziesz do menedżera użytkowników. Tymczasem w wykazie jest tylko jedna pozycja. Kliknij przycisk Nowy w pasku narzędzi.
 4. Otworzy się edytor konta użytkownika. Wpisz w polach:
  Edytor konta użytkownika
  • Nazwa - imię i nazwisko nowego administratora.
  • Login - nazwę, jakiej będzie używać do logowania,
  • Email - adres skrzynki pocztowej administratora,
  • Hasło - wyraz zawierający co najmniej 6 znaków, najlepiej mieszaninę liter i cyfr,
  • Powtórz hasło wpisz ponownie ten sam wyraz,
 5. Przypisz konto do jednej z dwóch grup użytkowników - kliknij myszką nazwę:
  • Administrator, by nadać prawa administratora,
  • Manager, by nadać uprawnienia operatora.
 6. Pole Blokuj pozostaw bez zmian (zaznaczone Nie).
 7. Kliknij przycisk Zapisz w pasku narzędzi.

Powtórz tę procedurę, aby stworzyć konta wszystkich administratorów.

Redakcja witryny

Możesz również stworzyć konta dla członków zespołu administracyjnego bez praw wstępu na zaplecze.

 • autorów [Authors],
 • redaktorów [Editors],
 • wydawców [Publishers],

To grupy zarejestrowanych użytkowników z prawami specjalnymi [special], szerszymi niż każdego innego użytkownika:

Autorzy

Autorzy mają prawo:

 • przesyłać materiały do wyznaczonych sekcji i kategorii artykułów,
 • edytować swoje materiały,

Redaktorzy

Redaktorzy mają prawo:

 • dodawać i redagować artykuły w wyznaczonych sekcjach i kategoriach oraz dodatkowo
 • edytować (redagować) artykuły wszystkich innych autorów.

Wydawcy

Wydawcy mają prawo:

 • dodawać artykuły w każdej sekcji witryny,
 • edytować (redagować) artykuły wszystkich innych autorów oraz dodatkowo
 • decydować o opublikowaniu bądź zakończeniu publikacji każdego artykułu.

Jak widać, każda z tych trzech grup użytkowników posiada o jedno uprawnienie więcej. Ale to jedno dodatkowe prawo powoduje w każdym przypadku znacznie szersze możliwości wpływu na treści witryny.

Rozszerzone możliwości

W standardowym wydaniu Joomla! nie  można tworzyć innych grup użytkowników, ani zmieniać ich uprawnień. Gdy będziesz potrzebować takiej funkcjonalności, poszukaj dodatkowych komponentów. Jednym z nich jest:

Więcej informacji

Szczegółowe omówienie wszystkich kwestii związanych z kontami użytkowników i ich prawami znajdziesz w artykułach serwisu pomocy Polskiego Centrum Joomla: 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »