UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Zaczynamy arrow Szablon nie tylko graficzny
Szablon nie tylko graficzny Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.
Spis treści
Szablon nie tylko graficzny
Instalacja szablonu
Modyfikacja szablonu
Własny szablon
Każda witryna powinna mieć niepowtarzalny wygląd. W Joomla! za stronę graficzną witryny odpowiadają szablony. Szablon możesz zaprojektować sam,  kupić lub zlecić projekt profesjonalnej firmie albo wybrać z bogatej oferty projektów udostępnionych bezpłatnie i dostosować do swoich potrzeb.

Trzy rodzaje elementów strony

Elementy zawartościKażda strona w Joomla! zbudowana jest z kilku elementów dwojakiego rodzaju:

 • treści głównej,
 • treści towarzyszących.

Treść główna to np. artykuł, formularz kontaktowy, lista odnośników do innych stron. Krótko mówiąc: wszystko, co użytkownik może wybrać z menu lub z zestawu odnośników.

Treściami towarzyszącymi są elementy:

 • stałe, np. logo, stopka oraz
 • dynamiczne - moduły.

Modułykojarzone z opcjami menu - mogą się ukazywać na wszystkich Joomla! bądź na wybranych - zależnie od powiązania z opcjami menu. Mogą być także wyświetlane w artykułach.

Na wyświetlanie modułów przeznacza się specjalne miejsca - pozycje modułów.

Szablon strony

Formatowanie, w tym rozmieszczenie elementów treści na stronach Joomla! określają szablony [templates]

Szablon składa się z trzech elementów:

 • skryptu zawierającego wzór struktury treści [index.php],
 • arkusza stylów określającego układ układ i formatowanie treści [template_css.css],
 • skryptu konfiguracyjnego [templateDetails.xml].

Jak to działa?

Gdy użytkownik kliknie jakikolwiek odnośnik do treści witryny, Joomla! generuje dokument zawierający treść strony, wszystkie grafiki oraz łącza do arkusza stylów i innych skryptów, definiujących sposób prezentacji, np. JavaScript. Jest to dokument HTML.

Dokument HTML nie istnieje więc wcześniej na serwerze - powstaje dynamicznie. Aby go stworzyć, Joomla! odczytuje plik index.php szablonu i w miejsce instrukcji wskazujących miejsca na treść główną i treści modułów umieszcza treści pobrane z bazy danych lub innych źródeł. Na przykład:

W miejsce instrukcji <?php mosMainBody(); ?> wpisuje treść główną. W miejsce instrukcji <?php mosLoadModules( 'left' ); ?> wpisuje treść modułów przypisanych do pozycji left.

Przeglądarka internetowa otrzymuje zatem treść całej strony [content] w postaci jednego dokumentu HTML oraz powiązane nim pliki arkusza stylów, alternatywnych arkuszy stylów, grafik, pliki JavaScript, itp. Przetwarza je i wyświetla stronę.

Treść i jej formatowanie

Poprawny dokument HTML zawiera treść strony i określa jej strukturę - wskazuje co jest nagłówkiem (tytułem), co jest odnośnikiem, co jest akapitem, co jest listą i jakiego typu - punktowaną czy numerowaną.

Struktura treści jest opisana specjalnymi znacznikami HTML.

Sposób wyświetlania treści objętych znacznikami HTML jest zdefiniowany w arkuszu stylów przeglądarki. Jeśli jednak do dokumentu HTM dołączony jest własny arkusz stylów, to decydujące znaczenie mają definicje sposobu wyświetlania zawarte w tym arkuszu.

Wartość niektórych znaczników może być uściślona dodatkowymi parametrami - identyfikatorami i klasami stylów. Wskazują one precyzyjne definicje sposobu wyświetlania, opisane w arkuszu stylów.

Na przykład elementem treści strony jest menu. W dokumencie HTML może ono być ujęte w znacznik z identyfikatorem menu-globalne (<div id=" menu-globalne">). Przeglądarka sprawdza najpierw w arkuszu stylów, jak wyświetlić element z parametrem "menu-globalne" i dowiaduje się, że ma go umieścić w bloku po lewej stronie, na niebieskim tle i wyświetlić białym kolorem. Jeśli nie znajdzie definicji sposobu formatowania, zastosuje format domyślny - np. wyświetli zwykły czarny tekst na białym tle w miejscu, jakie wynika z toku dokumentu.

Rola szablonu w Joomla!

Szablon w Joomla! spełnia zatem dwie funkcje:

 • definiuje strukturę treści strony,
 • określa kompozycję i cechy wyglądu graficznego strony.

Wzorcem struktura portalu

Typowym wzorcem rozmieszczenia treści na stronach Joomla! jest struktura portalu opartego najczęściej na 3-kolumnowym układzie.

 • lewa kolumna: zawiera zwykle menu nawigacyjne i inne moduły,
 • centralna kolumna: zawiera treść główną i ewentualnie dodatkowe moduły,,
 • prawa kolumna: zawiera moduły, czasem jest ukrywana, by zwiększyć przestrzeń na treść główną.

Ten podstawowy układ wzbogacony jest zwykle o:

 • nagłówek strony: zawierający logo, nazwę, menu główne, menu narzędziowe, wyszukiwarkę
 • stopkę: zawierającą dane o wydawcy, odnośniki do not prawnych, czasem dodatkowe menu.

Przykładowy, standardowy wzorzec strony Joomla przedstawia ilustracja poniżej:

Schemat rozmieszczenia zawartości. Przyklad 1

Jeden lub wiele szablonów

Na witrynie można wykorzystać wiele szablonów -  domyślny i charakterystyczne dla działów, sekcji, kategorii warianty szablonu domyślnego, np. kolorystyczne, z inną ilością i układem elementów czy sposobem ich formatowania.

Można również zapewnić opcję zmiany szaty graficznej użytkownikom. Służy do tego standardowy moduł Zmień szatę [Template Chooser]. Udostępnienie tej opcji wymaga, oczywiście, przygotowanie kilku wariantów szablonu do wyboru. Własne ustawienia użytkownika zastępują wybranym szablonem także szablony przypisane do pozycji menu. Stąd trzeba zadbać, aby alternatywne szablony zawierały pełny zestaw pozycji modułów.

Dostęp do instalatora szablonówZmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »