UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Zaczynamy arrow Menu i struktura witryny
Menu i struktura witryny - Menu i inne moduły Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.
Spis treści
Menu i inne moduły
Tworzenie menu
Moduły Menu
Nowa pozycja w menu
Typy pozycji menu
Więcej informacji
Dla internautów menu w Joomla! są tylko drogowskazami. Wskazują miejsca, do których można dojść. Dla projektantów i administratorów są czymś znacznie potężniejszym - są architektami struktury witryny i kreatorami treści.

Menu w Joomla!

Menu to jadłospis - lista potraw, napojów, dań, oferta dla klientów. Menu na witrynie internetowej to również spis "dań" - oferta dla użytkowników. Mogą się znaleźć w tym spisie pojedyncze potrawy - artykuł, materiał statyczny, formularz kontaktowy oraz inne. Mogą się znaleźć także całe zestawy - komponenty ze wszystkimi dostępnymi opcjami, sekcje i kategorie artykułów.

Tworzenie menu klasycznych witryn polega na „podpinaniu" pod pozycje menu przygotowanych wcześniej stron - dokumentów HTML. W Joomla! inaczej - wręcz odwrotnie. Strony są w Joomla! generowane, nie istnieją wcześniej, a więc nie ma czego do odnośników w menu „podpinać".

Treści stron w Joomla! są generowane dynamicznie. Zakres generowanych treści i ich postać definiują dwa elementy Joomla:

 • pozycje menu,
 • pozycje modułów.

Pozycje menu to definiują zakres i postać treści głównej.

Pozycje modułów definiują zakres i postać treści towarzyszących.

Pozycje modułów są kojarzone z pozycjami menu albo umieszczane w artykułach i materiałach statycznych. Moduły i pozycje modułów omówimy później.

Menusy - kreatory struktury

Każda pozycja menu w Joomla! wywołuje działanie jednego z 20 komponentów - menusów, który generuje na witrynie treść główną.

Zakres treści i forma prezentacji

Każdy menus wskazuje określony zakres treści: artykuł, materiał statyczny, sekcję, kategorię, kilka kategorii lub kilka sekcji, komponent lub adres internetowy.

Równocześnie każdy menus wskazuje postać, w jakiej treść będzie prezentowana: blog, tabela z łączami do pozycji w kategorii, komponent, łącze do pozycji. 

Treścią główną może więc być:

 • konkretny  artykuł lub materiał statyczny,
 • treści z artykułów w jednej sekcji,
 • treści z artykułów z wielu sekcji,
 • treści z artykułów z jednej kategorii,
 • treści z artykułów z wielu kategorii,
 • treści generowane przez komponent,
 • treści z jednej kategorii w komponencie,
 • konkretna pozycja z komponentu.

(Gdy mówimy o pozycjach lub kategoriach w komponencie, posługujemy się skrótem myślowym - komponenty nie posiadają treści - pobierają ją z różnych źródeł).

Postać i zakres treści łatwo rozpoznać po nazwie menusa. Nazwy są zbudowane wedle prostej konwencji: 

 • Blog - artykuły z kategorii
 • Blog - artykuły z sekcji,
 • Lista - zawartość sekcji
 • Tabela - artykuły z kategorii
 • Łącze - kontakt
 • itd....

Menedżer pozycji menu - typy pozycji

Pierwsze słowo wskazuje, w jakiej postaci zostanie zaprezentowana treść.

Drugie słowo wskazuje, co zostanie zaprezentowane, jaki zakres obejmie treść.

Blog artykułów

Pozycja typu Blog artykułów... wygeneruje w strukturze witryny element dwupoziomowy, złożony:

 • ze strony otwierającej z sygnałami informacji - skrótami, wstępami, zapowiedziami i odnośnikami do artykułów,
 • ze stron potomnych z tekstami wszystkich artykułów w kategorii czy sekcji.

Tabela kategorii

Pozycja typu Tabela - artykuły z kategorii czy Tabela - kategoria kontaktów również wygeneruje w strukturze witryny element dwupoziomowy, złożony:

 • ze strony otwierającej z łączami do artykułów czy kontaktów w kategorii
 • ze stron z pełnymi tekstami artykułów (drugi poziom), kontaktów, itp.

Lista

Pozycja typu Lista - zawartość sekcji wygeneruje element trzypoziomowy, złożony:

 • ze strony otwierającej z łączami do stron kategorii umieszczonych w sekcji,
 • ze stron przejściowych z łączami do artykułów w kategoriach,
 • ze stron z pełnymi tekstami artykułów.

Łącze

Menus typu Łącze -artykuł (kontakt, kanał RSS, URL) będzie prowadzić wprost do pozycji - konkretnego artykułu, materiału statycznego, formularza kontaktowego, kanału informacyjnego, a więc wygeneruje jednopoziomowy element struktury witryny.

Inne

Jeśli czegoś nie da się opublikować w żaden z powyższych sposobów, dysponujesz niezwykłą pozycją typu Inne - wraper.  Za jej pomocą można  umieścić w strukturze witryny umieścić dowolny dokument HTML czy inną witrynę  z całym jej systemem nawigacji oraz inny element nieobsługiwany w zwykłym trybie przez Joomla! - np. strony dHTML, niezależne galerie, katalogi, itp.). Wraper pozwala łatwo integrować z Joomla! inne niezależne skrypty.

Pozycja typu Separator: Wzorek | Nazwa nie jest łączem, a tylko rozdziela pozycje menu.

Szczegółowe informacje o każdym z typów pozycji menu i struktury witryny zostały przedstawione w odrębnych artykułach systemu pomocy. Zwięzła charakterystyka każdego z typów pozycji wyświetlana jest po ustawieniu wskaźnika myszki nad jej nazwą:

Pomoc podręczna: definicja typu pozycji menu

Właściwości i parametry pozycji menu

Każdy menus posiada zespół ustawianych właściwości i parametrów prezentacji. Właściwości umożliwiają określenie:

 • nazwy pozycji w menu
 • praw dostępu dla użytkowników
 • kolejności w menu
 • podrzędności w stosunku do innej pozycji

Parametry natomiast umożliwiają sprecyzowanie różnych aspektów prezentacji pozycji, np.

 • styl formatowania
 • tekst tytułu strony
 • ilość wyświetlanych pozycji
 • sposób uporządkowania.

Moduły - wyświetlanie menu

Pozycje menu wyświetlane są w modułach. Instalator Joomla zakłada domyślnie cztery moduły menu:

 • menu główne [mainmenu],
 • menu górne [topmenu],
 • dodatkowe menu [othermenu]
 • menu użytkownika [usermenu].


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »