UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Użytkownicy: Rejestracja
Użytkownicy: Rejestracja Drukuj Email
Aby użytkownicy mogli samodzielnie tworzyć swoje konta, trzeba w konfiguracji globalnej określić zasady rejestracji użytkowników. Wprowadzenie systemu rejestracji wymaga decyzji administratora, czy szerzej – producenta projektu .

Decyzja o rejestracji użytkowników

To jedna z najważniejszych decyzji. Od producenta projektu i głównego administratora jako szefa projektu zależy:

 • czy wszystkie publiczne zasoby witryny zostaną udostępnione każdemu odwiedzającemu, a więc anonimowym użytkownikom, i czy każdy odwiedzający będzie mieć np. prawa dokonywania wpisów w miejscach do tego przeznaczonych,
 • czy też przygodnym anonimowym użytkownikom zostaną udostępnione jedynie strony sygnalizujące treść serwisu, a korzystanie ze wszystkich zasobów możliwe będzie dopiero po zarejestrowaniu się, czyli wpisaniu na listę użytkowników oraz zalogowaniu do witryny, a więc podczas sesji rejestrowanych.

Mocne i słabe strony rejestracji

Zalety rejestracji użytkowników są niewątpliwe:

 • nie zawsze chcemy być anonimowi; jeśli ktoś chce pozostać podczas wizyty na witrynie anonimowy, może się nie logować – to jego decyzja,
 • z zarejestrowanymi użytkownikami możesz się kontaktować indywidualnie, a to szansa i okazja na uzyskanie wartościowych opinii, ocen, sugestii, a także szansa na podtrzymywanie więzi z użytkownikami oraz na promocję treści witryny,
 • zarejestrowani użytkownicy mogą się utożsamiać z witryną, traktować ją jak własną, a to szansa na budowanie społeczności użytkowników, współtwórców witryny, miłośników, klanów,
 • zarejestrowani użytkownicy czują się… kontrolowani, możesz więc liczyć na to, że dostosują język i tematykę swoich wypowiedzi do zasad obowiązujących w serwisie, co w czasach dość powszechnej wulgaryzacji życia na pewno nie jest bez znaczenia, a najlepszego cenzora można przecież ominąć.

Oczywiście, rejestrowanie się użytkowników ma też swoje słabsze strony:

 • wymaga podania pewnych danych osobowych, a tych nie lubimy zbytnio ujawniać, możesz więc stracić jakąś ilość potencjalnych odwiedzających,
 • wymaga sformułowania polityki ochrony danych osobowych i jej ścisłego przestrzegania.

Na ile ważkie to argumenty, rozważ sam.

W niektórych serwisach wprowadzenie systemu rejestracji użytkowników będzie niezbędne, np. w przypadku prowadzenia e-Sklepu.

Ustawienia konfiguracyjne

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację użytkowników, dokonaj odpowiednich ustawień w konfiguracji globalnej.

Konfiguracja rejestracji użytkowników

 1. W menu administratora przejdź do pozycji Witryna ⇒ Konfiguracja witryny [Site ⇒ Global Configuration<].
 2. W pierwszej zakładce Witryna [Site] odszukaj parametry związane z rejestracją:
  • Rejestruj użytkowników [User register]: zaznacz Tak,
  • Aktywuj nowe konta użytkowników [Use New Account Activation] zaznacz Tak,
  • Wymagaj niepowtarzalnego adresu e-mail [Require Unique e-mail]: zaznacz Tak,
  • Pokaż niezalogowanym linki [Show UnAuthorized Links]: zaznacz Tak lub Nie.
  • Logowanie na stronie frontowej [Frontend Login]: zaznacz Tak.
  • Parametry użytkowników - Front [Frontend User Params]: zaznacz Tak.
 3. Kliknij w pasku narzędzi odnośnik lub ikonę Zapisz [Save], aby zachować nowe ustawienia.

Bez aktywacji kont

Jeśli wybierzesz opcję bez aktywacji nowego konta, to nowy użytkownik będzie mógł zalogować się zaraz po naciśnięciu odnośnika Zarejestruj, o czym zostanie powiadomiony komunikatem: Możesz się teraz zalogować.

Z potwierdzaniem aktywacji

W przypadku, gdy wybierzesz opcję z aktywacją nowego konta, nowy użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną po wysłaniu formularza rejestracyjnego powiadomienie z danymi rejestracyjnymi oraz odnośnikiem do strony serwisu kończącej proces rejestracji. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie ten odnośnik, a w jego przeglądarce pojawi się strona serwisu z komunikatem potwierdzającym.

To rozwiązanie chroni Cię przed przypadkowymi rejestracjami. Jeśli konto przez jakiś czas nie zostanie uaktywnione, możesz je usunąć.

Niepowtarzalny e-mail

To również ważna opcja. Jeśli nie zaznaczysz jej na Tak, umożliwisz rejestrowanie się wielu użytkowników z takim samym adresem e-mail albo wielokrotną rejestrację pod różnymi nazwami tego samego użytkownika.

Byłoby to niezbyt rozsądne, nawet jeśli początkowo nie ma to dla Ciebie wielkiego znaczenia. Być może zechcesz rozsyłać biuletyn informacyjny albo chociażby wysłać do wszystkich informację, że z jakiegoś powodu witryna będzie przez jakiś czas niedostępna. Do niektórych użytkowników trafi wówczas kilka, a może i kilkanaście kopii biuletynu lub wiadomości. Do innych nie trafi w ogóle.

Pokaż niezalogowanym linki

Zaznaczenie w tym parametrze opcji Tak spowoduje, że będą widoczne:

Tabela artykułów - komunikat: zaloguj się, aby przeglądać

 • wszystkie łącza w menu, w tym przeznaczone tylko dla zalogowanych użytkowników,
 • wszystkie pozycje w tabelach kategorii artykułów, także przeznaczone tylko dla zalogowanych użytkowników,
 • nazwy kategorii, w tym przeznaczonych tylko dla zalogowanych użytkowników.

Widoczne i niewidoczne łącze w menu

Tym samym niezalogowani użytkownicy będą widzieć, że są obszary serwisu, do których nie mają dostępu. W przypadku drugim obok nazwy pozycji lub kategorii pojawi się odnośnik do formularza rejestracyjnego.

Logowanie na stronie frontowej

Jeśli ustawisz Nie, możliwość logowania się ze strony frontowej zostanie wyłączona. Nawet wówczas, gdy ktoś wywoła adres strony logowania - czy to korzystając z odnośnika w menu czy wpisując URL w pasku adresu przeglądarki, nie zostanie ona udostępniona. Wyłączona zostanie również możliwość rejestracji.

Parametry użytkowników

Zaznaczenie tej opcji na Tak pozwoli użytkownikom korzystać z możliwości ustawiania swoich preferencji. W finalnej wersji Joomla 1.0. istnieje jedna tylko możliwość - wyboru edytora tekstu spośród dostępnych. Jeśli ustawisz Nie, zostaną wyłączone wszystkie ustawienia parametrów definiujących uprawnienia użytkowników zalogowanych na stronie frontowej (np. wybór edytora).

Formularz rejestracyjny

Standardowy formularz rejestracyjny jest prosty, nie zawiera żadnych objaśnień:

Formularz rejestracji - przykład 1

Jeśli chcesz, by Twój serwis był przyjazny użytkownikom, to przydałoby się:

 • zwięzłe objaśnienie, co daje rejestracja,
 • telegraficzny skrót polityki prywatności i odnośnik do pełnego tekstu,
 • objaśnienie, co to jest login – nie wszyscy nowicjusze muszą to wiedzieć,
 • objaśnienie, jakie warunki powinno spełniać hasło (min. 6 znaków, tylko litery i cyfry).

Poniżej masz przykład takiego formularza. Jego przygotowanie wymagało drobnych zmian w skrypcie com_registration oraz dodania deklaracji komunikatów w pliku języka.

Formularz rejestracji - przykład 2

Tematy pokrewne

Z zarządzaniem kontami użytkowników powiązane są ponadto następujące artykuły::


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »