UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
R. 16. Instalatory Drukuj Email
Joomla ma wbudowany kompletny system zarządzania pakietami instalacyjnymi - Package Management System. PMS pozwala administratorom instalować zarówno komponenty, jak i moduły, boty, szablony, pakiety językowe w kilku prostych krokach.

Metody instalacji

Procedura instalacji wszystkich rozszerzeń Joomla! jest podobna, choć między metodami instalacji poszczególnych składników występują pewne, raczej drobne, ale przydatne różnice. Instalowanie rozszerzeń odbywa się z poziomu panelu administracyjnego.

Instalacja automatyczna

Istnieją dwie podstawowe metody automatycznej instalacji:

 • instalacja z pakietu na komputerze lokalnym,
 • instalacja z plików umieszczonych w katalogu na serwerze.

Pierwsza metoda jest podstawową, najczęściej stosowaną, przeznaczoną do wykorzystania na serwerach optymalnie skonfigurowanych, nie powodujących żadnych problemów.

Druga metoda została zaprojektowana na wypadek okoliczności niesprzyjających instalowaniu rozszerzeń. Do okoliczności tych należą:

 • działanie serwera w trybie bezpiecznym,
 • brak biblioteki zlib,
 • przypadkowa zmiana praw własności i praw zapisu w katalogach Joomla!,
 • błędy i usterki w plikach instalacyjnych.

Instalacja ręczna

W sytuacji, gdy zawiodą obie metody instalacji automatycznej, nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z procedur ręcznej instalacji.

Ręczna instalacja jest ponadto bardzo wygodnym sposobem dodawania szablonów i botów.

W przypadku szablonów wystarczy je przekopiować do odpowiedniego katalogu na serwerze. W przypadku botów - po ich przekopiowaniu na serwer trzeba w menedżerze botów utworzyć nowy dodatek, a następnie podać w jego właściwościach nazwę, typ oraz nazwę pliku zawierającego podstawowy skrypt bota.

Biblioteka zlib

Biblioteka zlib wyposaża serwer w procedury kompresji plików i katalogów oraz dekompresji spakowanych archiwów. Zrozumiałe więc, że bez tej biblioteki nie można zainstalować żadnego składnika pierwszą metodą.

Brak biblioteki zlib na serwerze raczej się nie zdarza. Używana jest bowiem przez wiele aplikacji uniksowych i linuksowych. O braku biblioteki zlib można się dowiedzieć z testu środowiska podczas instalacji Joomla!. W działającym Joomla! informację te można uzyskać na pierwszej karcie w przeglądarce Informacje o systemie, dostępnej w menu System. Prośbę o doinstalowanie brakującej biblioteki należy skierować do administratora serwera.

Tryb bezpieczny

Włączony bezpieczny tryb działania PHP na serwerze - safe_mode=ON zdarza się o wiele częściej. Tryb ten rozwiązuje problemy bezpieczeństwa na serwerach współdzielonych przez wielu użytkowników, a więc m.in. internetowych, na których nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie serwera www czy systemu operacyjnego.

Typowymi komunikatami sygnalizującymi problemy związane z trybem bezpiecznym są:

Warning: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 500 
is not allowed to access...
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in...
Warning: readfile() has been disabled for security reasons in...

Rozwiązaniem problemu może być zainstalowanie specjalnej łatki rozwiązującej problem Safe Mode ON, dostępnej w centralnym repozytorium pakietów instalacyjnych. Musi to być poprawka zgodna z zainstalowaną wersją Joomla!.

Pakiety instalacyjne

Pakiety instalacyjne są skompresowanymi plikami w formacie .zip lub .tar.gz.

Do tworzenia pakietów dla Windows używany jest program typu WinZip, co sygnalizuje rozszerzenie nazwy .zip. Do tworzenia pakietów dla Linuksa używany jest archiwizer tap archive i program kompresujący gzip. Sygnalizuje to rozszerzenie .tar.gz. Instalator Joomla! obsługuje oba typy archiwów.

Pakiety instalacyjne zawierają archiwum, w którym powinny znajdować się:

 • wszystkie skrypty instalowanego umieszczone we właściwych katalogach,
 • skrypty instalacyjny - plik zapisany w formacie .xml,

Ponadto w pakiecie mogą się znajdować

 • plik tekstowy z licencją składnika (warunkami korzystania),
 • pliki tekstowe z instrukcjami obsługi, np. readme.txtCzytaj!Mnie.txt
 • plik dziennika zmian - changelog.txt

Wiele komponentów archiwizowanych jest w pakietach instalacyjnych włącznie z dodatkowymi składnikami - modułami, botami, a także z dokumentacją. Przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek składnika warto sprawdzić, co się w pobranym pakiecie znajduje, aby oddzielić elementy pakietu. Jeśli wewnątrz znajdują się archiwa nazwane np. com_nazwakomponentu.zip, mod_nazwamodułu.zip, to mamy do czynienia z takim włąśnie przypadkiem. Do instalacji trzeba, oczywiście, użyć wyodrębnionego archiwum komponentu, modułów, botów.

Wielu projektantów komponentów wzbogaca ich funkcje dodatkowymi składnikami - modułami, botami. Pobierając nowy komponent, warto sprawdzić, czy nie powstały również takie dodatkowe składniki. Moduły i boty instaluje się najczęściej z oddzielnych pakietów instalacyjnych. Zwróć przy tym uwagę, na ich przeznaczenie - mogą być wydane dla Joomla! 1.0.x albo Joomla! 1.5.x.

Skrypt instalacyjny

W pakiecie instalacyjnym musi znajdować się specjalny skrypt zapisany w formacie XML, określający instrukcje dla instalatora. W skrypcie tym wyszczególnione są wszystkie elementy składowe instalowanego rozszerzenia.

Jeśli konieczna będzie ręczna instalacja rozszerzenia, instrukcje w pliku instalacyjnym XML dostarczą wszystkich informacji niezbędnych do ręcznej instalacji.

Treść i struktura plików instalacyjnych XML zostały scharakteryzowane w artykule 7. Pakiety instalacyjne Podręcznika projektanta.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »