UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Instalacje arrow Plik .htaccess
Plik .htaccess Drukuj Email
W ustawieniach konfiguracyjnych Joomla, w zakładce SEO można włączyć zmianę generowanych przez Joomla, nieco skomplikowanych adresów URL na łatwe do zapamiętania. Włączenie tej opcji wymaga modyfikacji ustawień serwera. W tym celu wystarczy zmienić jedynie nazwę umieszczonego w katalogu głównym Joomla pliku htaccess.txt na .htaccess. Plik ten można wykorzystać także do spowodowania innych modyfikacji ustawień serwera.

Co to jest plik .htaccess?

Plik .htaccess umożliwia Ci samodzielne skonfigurowanie niektórych ustawień serwera.

Plik ten działa w obrębie katalogu, w którym został umieszczony oraz w podkatalogach, o ile nie umieszczono w nich kolejnych .htaccess.

Innymi słowy, ustawienia poczynione w pliku .htaccess są dziedziczone przez wszystkie podkatalogi, dopóty nie ma w tych podkatalogach następnego pliku .htaccess. W takim przypadku decydujące znaczenie mają ustawienia określone w tym nowym pliku.

Podkreślić należy również, że dziedziczenie ustawień określonych w .htaccess nie ma miejsca w podkatalogach skonfigurowanych jako subserwer.

Plik .htaccess traktowany jest przez serwery Uniksowe jako ukryty. By go zobaczyć w kliencie FTP, musisz zaznaczyć odpowiednią opcję. W przypadku Total Commandera będzie to w zakładce Sieć ⇒ Pokaż ukryte Pliki.

Skąd wziąć plik .htacces?

W pakiecie dystrybucyjnym Joomla umieszczony jest plik htacces.txt. Zawiera on ustawienia umożliwiające skorzystanie z tzw. przyjaznych adresów URL. Aby uaktywnić plik, trzeba zmienić jego nazwę na .htaccess.

Jest to plik tekstowy. Można go edytować w dowolnym, nie zmieniającym formatu pliku edytorze, np. w Notatniku.

W dokumencie wpisywane są kolejno dyrektywy, określające, jak ma funkcjonować serwera. Każda dyrektywa musi być zakończona znakiem końca akapitu. Należy więc po każdej dyrektywnie nacisnąć klawisz ENTER!.

Jakie ustawienia serwera można zmodyfikować?

Nie wszystkie ustawienia można skonfigurować za pomocą pliku .htaccess. Wpisanie do pliku .htaccess niedozwolonych dyrektyw spowoduje błąd. Dla administratorów Joomla istotne jest, że w pliku .htaccess można ustawić prawie wszystkie z zalecanych ustawień serwera.

Standardowy plik .htacces w Joomla

Plik umieszczony w pakiecie dystrybucyjnym zawiera następujące ustawienia:

#
# Włączenie mechanizmu translacji adresów
# - modułu: mod_rewrite
#
 
RewriteEngine On
 
# Odkomentuj poniższą linię, jeżeli URL Twojego serwera web 
# nie jest ścieżką do katalogu z Twoim Joomla
# Wpisz w miejscu: TwojKatalogJoomla poprawną ścieżkę
 
# RewriteBase /TwojKatalogJoomla
 
#
# Dyrektywy
#
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*) index.php

Jeśli chcesz zastosować w Twojej witrynie zalecane przyjazne adresy URL:

 1. W ustawieniach ogólnych witryny w panelu administracyjnym w zakładce SEO zaznacz w parametrze Translacja URL opcję Tak
 2. Usuń - jeśli to konieczne - znak # sprzed instrukcji RewriteBase i wpisz ścieżkę dostępu do Twojego katalogu Joomla
 3. Zmień nazwę pliku htaccess.txt na .htaccess

Jeśli nie chcesz korzystać z możliwości przepisywania adresów URL na przyjazne, a chcesz wykorzystać plik .htacces dla innych celów, poprzedź linie związane z modułem mod_rewrite znakiem komentarza: #.

Kontrola dostępu do zasobów za pomocą .htaccess

Jeśli chcesz ochronić jakiś podkatalog w swoim katalogu Joomla przed niepowołanym dostępem, na przykład udostępnić tylko po uprzednim podaniu hasła albo np. udostępnić tylko dla Twojego połączonego z siecią komputera domowego (np. katalogi komponentu phpMyAdmin), umieść w tym podkatalogu plik htacces.txt zawierający instrukcje odpowiedzialne za ochronę dostępu.

Plik może mieć przykładowo taką zawartość:

Przykład 1

# Typ autoryzacji, wyświetlany w okienku autoryzacji
 
AuthName "Podaj hasło"
 
# Udostępnij wszystkim, którzy podadzą prawidłowe hasło
 
Access allow all valid-user

Przykład 2

# Typ autoryzacji, wyświetlany w okienku autoryzacji
 
AuthName "Obszar chroniony"
 
# Udostępnij dla użytkowników: adam i ewa 
 
Access allow all users adam ewa

Przykład 3

# Typ autoryzacji, wyświetlany w okienku autoryzacji
 
AuthName "Obszar chroniony"
 
# Udostępnij dowolnemu użytkownikowi 
# łączącemu się z IP 217.98.197.50, 
# odmów innym tego dostępu
 
Access allow 217.98.197.50

Zmiana ustawień globalnych serwera na zalecane dla Joomla

Często zdarza się, że niektóre serwery WWW mają inne ustawienia konfiguracyjne, niż zalecane dla Joomla. Niektóre z tych ustawień możesz zmodyfikować dyrektywami w pliku .htaccess, umiesczonym w Twoim głównym katalogu. Przejdź do sekcji:

Serwer www i ustawienia PHP,
aby zapoznać się z zalecaną konfiguracją serwera.

Problem serwera działającego w trybie Safe Mode rozwiązuje specjalna łatka, którą należy zainstalować. Przejdź:

Pobierz łatkę: safejoomla_1.0.x.zip (zwróć uwagę na numer Twojej wersji Joomla!).

Oto przykładowe dyrektywy, które możesz umieścić w pliku .htaccess:

# Wyświetlaj błędy
php_flag display_errors on
 
# Wyłącz rejestrowanie zmiennych globalnych
php_flag register_globals off
 
# Wyłącz interpretowanie
# krótkich znaczników
php_flag short_open_tag off
 
#Przełącz na obsługę przez PHP4
SetEnv PHP_VER 4

Uwaga końcowa

Jeśli nie wiesz, czy możesz zmienić konkretne ustawienie globalne serwera dyrektywą w pliku .htaccess, zapytaj o to administratora serwera. Możesz się go również poradzić, jak sformułować odpowiednią dyrektywę.

Zmieniony ( 31.07.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »