UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Instalacje arrow Ustawianie praw dostępu z powłoki systemu
Ustawianie praw dostępu z powłoki systemu Drukuj Email

Świeża instalacja Joomla! ma zwykle odpowiednio ustawione prawa do katalogów i plików. Może się wszakże zdarzyć, że ze względu na konfigurację serwera, że prawa do plików i katalogów wymagają zmian. Objaśniamy, jak ich dokonać, jeśli dysponujemy dostępem do powłoki - bezpośrednim (np. jako administratorem serwera) albo za pomocą oprogramowania typu SSH (ang. Secure SHell) do bezpiecznego szyfrowanego połączenia z serwerem.

Do zmiany praw własności możemy posłużyć się programem narzędziowym chown, a do zmiany praw dostępu programem chmod. Można również użyć polecenia find z opcją -exec.

Zmiana własności plików i katalogów

 1. Połącz się z Twoim serwerem WWW np. za pomocą telnetu lub np. programu putty.
 2. Wprowadź następujące polecenie
 
ps -ef | grep apache

Polecenie ps wyświetla aktualną listę procesów. W Twoim systemie nazwa procesu, o którym chcesz się dowiedzieć, może być nieco inna, np. httpd - użyj jej jako argumentu grep zamiast standardowego apache. Możesz uzyskać np. taki wynik:

 
root  7508  1 0 08:58 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 7511 7508 0 08:58 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd 
nobody 7512 7508 0 08:58 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd 
nobody 7513 7508 0 08:58 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd 
nobody 7514 7508 0 08:58 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd

Ta informacja mówi ci, że użytkownik nobody nie uruchomił na serwerze WEB żadnego procesu.

 1. Przejdź do katalogu z plikami i podkatalogami Joomla!.
 2. Wprowadź następujące polecenie (zastępując nobody stosownie do Twojego systemu):
 
chown -R nobody .

Polecenie chown zmienia właściciela plików. Opcja -R informuje polecenie chown, aby przydzieliło własność plików - w tym przypadku użytkownikowi nobody - we wszystkich podkatalogach (rekurencyjnie). Zwróć uwagę na kropkę po nobody - informuje ona polecenie chown, że zmian przypisania własności plików należy dokonać w bieżącym katalogu.

Upewnij się, że wszystkie pliki mają ustawione uprawnienia na 755. Jeśli tak nie jest, zwróć się do administratora serwera o dokonanie odpowiednich zmian (albo sam zaloguj się jako root, jeśli masz do tego prawo, i dokonaj zmian). Tylko użytkownik root może bowiem zmieniać właścicieli plików i prawa dostępu.

Zmiana uprawnień do plików i katalogów

 1. Połącz się z Twoim serwerem np. za pomocą telnetu lub np. programu putty.
 2. Przejdź do głównego katalogu instalacji Joomla! i uruchom dwa polecenia:
 
find . -type f -exec chmod 644 {} ;
find . -type d -exec chmod 755 {} ;

Pierwsze polecenie przeszukuje bieżący katalog i wszystkim znalezionym w nim plikom ustawia prawa na 644 (właścicielowi do odczytu i zapisu, a grupie i innym do odczytu). Natomiast drugie z poleceń wyszukuje katalogi i znalezionym ustawia prawa na 755.

Możesz też użyć polecenia chmod z opcją. Ustawiając prawa katalogom, używamy polecenia z opcją -R, np.:

 
chmod -R 755 administrator/components
chmod -R 755 cache
chmod -R 755 components
chmod -R 755 images
chmod -R 755 media
chmod -R 755 mambots
chmod -R 755 modules
chmod -R 755 templates
 
chmod 644 configuration.php

W przypadku katalogów opcja -R powoduje zmianę rekursywną, czyli ustanawia prawa dostępu na 755, to znaczy że:

 • właściciel ma wszystkie prawa do plików i katalogów (czytania, zapisu, wykonywania - przeglądania w przypadku katalogu),
 • grupa i wszyscy inni mają prawa do czytania i wykonywania plików oraz czytania i wejścia (przeglądania) do katalogów,

Po zainstalowaniu Joomla i dokonaniu ustawień konfiguracyjnych w panelu administracyjnym ustaw dla pliku konfiguracyjnego configuration.php uprawnienia na 644 (prawa odczytu i zapisu dla właściciela, prawo odczytu dla grupy i wszystkich użytkowników).

Pamiętaj, aby zainstalować jakiekolwiek rozszerzenie lub szablon już po instalacji Joomla!, będziesz musiał zmienić domyślne prawa na określonych katalogach na czas tej instalacji, które potem możesz wycofać do poprzedniego stanu.

Jeżeli zdecydujesz się używać pamięci podręcznej - cache, katalog cache musi być ustawiony na zapisywalny (Write) przez serwer, aby pozwolić na zapisywanie plików tymczasowych.

Zmieniony ( 24.03.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »