UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Instalacje arrow Pakiety instalacyjne
Pakiety instalacyjne Drukuj Email
Joomla! jest wydawany na licencji GNU GPL, zapewniającej każdemu swobodę rozpowszechniania programu. Stąd pakiety instalacyjne Joomla! można więc pobrać w różnych miejscach. Nie zawsze są to oryginalne pliki źródłowe. Nie zawsze! są to najnowsze wersje. Dowiedz się, co to jest pakiet instalacyjny Joomla!, jak rozpoznać najnowszą wersję, czym różnią się dystrybucje Joomla! pochodzące z różnych źródeł, skąd najlepiej pobierać pakiety instalacyjne.

Wydania Joomla!

Joomla! jest wydawany przez centrum projektu - CoreDev.

Numerowanie wersji

Program jest wciąż rozwijany, doskonalony i poprawiany. Tempo modyfikacji wynika z planów rozwoju, a także z konieczności usuwania odkrytych usterek, błędów i luk zagrażających bezpieczeństwu.

Dlatego kolejne wydania Joomla! są numerowane.

Oznaczenie wersji Joomla! składa się z trzech liczb X.Y.Z oddzielonych kropką:

 • numeru głównego wydania - X,
 • numeru wydania zmienionego - Y,
 • numeru wydania poprawionego - Z.
     X.          Y.           Z    
    numer wydania   numer wydania      numer wydania
      głównego     zmienionego       poprawionego
np.      1.         0.           12

Numer wydania głównego: X - oznacza zasadniczy etap rozwoju Joomla!. Pierwsze główne wydanie z września 2005 roku zostało oznaczone numerem 1. Kolejne wydanie główne przewidywane jest nie wcześniej niż w roku 2007. Podwyższenie numeru głównego będzie oznaczało zasadnicze zmiany w kodzie Joomla!. Możliwe, że nowe wydania główne nie będą kompatybilne (zgodne) ze swoimi poprzednikami.

Numer wydania zmienionego: Y - sygnalizuje dość znaczne zmiany w funkcjach i strukturze. Również i w tym przypadku modyfikacje mogą być tak istotne, że nowe wydanie nie będzie kompatybilne z poprzednią wersją.

Numer wydania poprawionego: Z - wskazuje kolejną wersję wydania zmienionego, w pełni kompatybilną z poprzednią wersją. Wydania poprawione publikowane są po ujawnieniu i usunięciu luk bezpieczeństwa, usterek i błędów tudzież udoskonaleniach podnoszących jakość programu.

Począwszy od wydania Joomla! 1.0.11 w instalatorze i w panelu administratora umieszczana jest informacje o czasie, jaki upłynął od wydania ostatniej wersji oraz przycisk, który pozwola sprawdzić na oficjalnej stronie projektu Joomla!, czy jest to najnowsze, stabilne wydanie.

Oznaczenia wersji polskich

Polskie oficjalne dystrybucje Joomla!, począwszy od wydania Joomla! 1.0.10 oznaczane są dokładnie w taki sam sposób z rozszerzeniem -pl, na przykład: Joomla! 1.0.12-pl.

Wydanie Joomla! 1.0.12 jest ostatnią, stabilną wersją w linii rozwojowej Joomla! 1.0. Kolejna linia rozwojowa oznaczona jest Joomla! 1.5.z-pl.

Wydania oficjalne

Oryginalne pakiety źródłowe Joomla!

Jedynym źródłem oryginalnych pakietów instalacyjnych jest oficjalny serwis projektu Joomla!.

Na stronie projektu zawsze znajdziesz:

Oficjalne wydania narodowe

Oficjalne wydania narodowe sygnowane są przez koordynatorów narodowych zespołów tłumaczy - członków Translation Work Group - Grupy Roboczej Tłumaczy. Koordynatorzy odpowiadają za zgodność i poprawność tłumaczenia z oryginałem.

Autorzy wersji narodowych przygotowują zlokalizowane wydania Joomla!:

 • z oficjalnym tłumaczeniem etykiet i komunikatów ekranowych strony frontowej,
 • z oficjalnym tłumaczeniem systemu pomocy.

Polskie wersje narodowe przygotowuje Oficjalny Polski Zespół Tłumaczy, a publikują dwa serwisy:

Inni dystrybutorzy wydań oficjalnych

Pakiety instalacyjne polskich dystrybucji Joomla! można spotkać na wielu witrynach. Bywa, że są to starsze wersje albo pakiety zmodyfikowane. Rzetelny dystrybutor winien umieścić w opisie pakietu odnośnik umożliwiający sprawdzenie, czy na oficjalnej stronie projektu nie opublikowano aktualniejszej niż udostępniana wersja.

Wydania zmodyfikowane - rozszerzone

Niektóre ośrodki upowszechniają także własne rozszerzone wydania Joomla!, wzbogacone o różne możliwości. Pozwala na to licencja GNU GPL. Do najbardziej znanych zmodyfikowanych wydań Joomla! należą:

 • projekt Accessible Joomla! [a8ejoomla]
 • projekt Joomla! eCommerce Edition
 • projekt Joomla! Power Edition
 • projekt Joomla! + AL [Joomla! + AL (Joomla+AdminLanguage)]

Accessible Joomla!

Autorzy projektu Accessible Joomla!, Matthijs Wensveen i Zoran Kovacevic skupiają się na zastąpieniu fragmentów kodu pogarszających dostępność Joomla! kodem zgodnym ze standardami dostępności, określonymi m.in. przez wytyczne WCAG (eliminacja tabel służących tylko prezentacji, javascriptu, wyskakujących okienek).

Projekt dostępny jest pod adresem: a8eJoomla

Joomla! eCommerce Edition

Projekt Joomla! eCommerce Edition jest wydaniem dedykowanym, rozszerzonym o sklep internetowy - VirtueMart oraz - zależnie od wersji - o inne dodatkowe składniki, np. JoomlaXplorer - menedżer plików, czy Letterman - biuletyn informacyjny.

Projekt dostępny jest pod adresem: http://virtuemart.net.

Joomla! Power Edition

Projekt Joomla! Power Edition to zmodyfikowany instalator na platformę Windows, umożliwiający wybranie dowolnych z kilkunastu składników, które chcemy zainstalować razem z Joomla! Upraszcza proces przygotowania witryny, eliminując konieczność odrębnego instalowania składników z dodatkowego zestawu.

Projekt udostępniany jest na witrynie http://www.pe.joomlapl.com

Joomla! + AL - zlokalizowane zaplecze

Projekt Joomla! + AL, udostępniany wcześniej jako Joomla!+Admin-pl jest wydaniem zmodyfikowanym, wzbogaconym o możliwość lokalizacji zaplecza administracyjnego, niedostępną w wydaniu oficjalnym. Wydawca kontynuuje dwa wcześniejsze rozwiązania: AdminLanguage autorstwa Andre Paulsena oraz Mambo Multi Languague Installer autorstwa Michaela Paglera.

Projekt udostępnniany jest przez Polskie Centrum Joomla!.

W Joomla! + AL zmodyfikowane są:

 • skrypty instalatora, który został wzbogacony o funkcje wyboru języka instalacji i języka interfejsu oraz o funkcje rozpoznające wszystkie istotne dla działania Joomla! ustawienia PHP na serwerze,
 • skrypty zaplecza administracyjnego i niektóre skrypty strony frontowej, z których angielskojęzyczne etykiety i komunikaty ekranowe przeniesiono do plików językowych,
 • skrypt generujący pliki PDF.

Ponadto do wydania włączono:

 • polski system pomocy, umieszczony w katalogu /help.
 • poradnik Pierwsze kroki i inne przykładowe dane,
 • dodatkowy szablon - em108.

Dwie polskie dystrybucje

Polskie Centrum Joomla! autoryzuje więc dwie dystrybucjepakietów instalacyjnych:

 • oficjalną - Joomla_X.Y.Z-pl,
 • zmodyfikowaną - Joomla! + AL.

Obie dystrybucje mają swoje zalety i wady.

W dystrybucji oficjalnej spolonizowany jest jedynie interfejs strony frontowej. W interfejsie zaplecza spolonizowane zostały jedynie pliki konfiguracyjne (.xml.

Najważniejszą zaletą dystrybucji oficjalnej jest możliwość aktualizacji natychmiast po wydaniu nowej zmienionej wersji Joomla!. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy nowe wydanie pojawia się po wykryciu i usunięciu luk zagrażających bezpieczeństwu systemu.

Wadą zaletą dystrybucji oficjalnej jest angielski język komunikatów zaplecza administracyjnego. Jeśli jednak język nie stanowi przeszkody dla administratorów, bezpieczniej jest korzystać z tej właśnie wersji. Zwłaszcza, że zawsze można skorzystać z pomocy podręcznej, dostępnej w języku polskim.

Joomla! + AL nie stwarza bariery językowej. Niestety, nic za darmo!

Całkowicie spolonizowany Joomla! + AL ukazuje się z pewnym opóźnieniem spowodowanym koniecznością modyfikacji niekiedy nawet kilkudziesięciu skryptów.

Przygotowanie każdego wydania wymaga bezpośredniej ingerencji w blisko 150 skryptów. Mimo bardzo starannego i uważnego wprowadzania poprawek, mimo że każda wersja jest solidnie przetestowana, mogą zdarzyć się usterki czy nawet błędy.

Jeśli korzystasz z wersji całkowicie spolonizowanej, koniecznie zaglądaj do działu Znane błędy, poprawki w Joomla! + AL na forum Polskiego Centrum Joomla!.

Aktualizacje i migracje

Centrum projektu wydaje:

 • kompletne pakiety instalacyjne, przeznaczone do nowych instalacji,
 • łatki aktualizacyjne, umożliwiajace migrację do nowszej wersji bez powtarzania instalacji.

Aktualizacja

Łatki aktualizacyjne pozwalają migrować z każdej poprzedniej wersji Joomla! do najnowszej. W tym celu wystarczy jedynie dobrać odpowiednią łatkę i przesłać na serwer do katalogu Joomla! rozpakowane archiwum. Łatki aktualizacyjne są wyraźnie oznaczone, np:

Joomla_1.0.11_to_1.0.12-Stable-Patch_Package.zip, co oznacza, że ta łatka przeznaczona jest do aktualizacji Joomla! 1.0.11 do wersji Joomla! 1.0.12.

Migracja z Joomla! do Joomla! + AL

Aktualizacje

Wprowadzone w skryptach Joomla! + AL modyfikacje powodują, żewersja ta nie jest kompatybilna (zgodna) z oryginalną wersją Joomla!.

 • aktualizacja Joomla! + AL do nowszej wersji wymaga zastosowania specjalnego pakietu aktualizującego, wydawanego tylko przez Polskie Centrum Joomla!
 • do wersji Joomla! + AL nie można stosować łatek wydawanych przez Centrum Projektu Joomla! [CoreDev],
 • do oryginalnej wersji Joomla! i wersji częściowo spolonizowanej nie można stosować łatek przeznaczonych dla Joomla! + AL.

Migracje

Możliwa jest natomiast migracja zarówno z wersji oryginalnej lub częściowo spolonizowanej do wersji Joomla! + AL, jak i odwrotnie.

Aby oryginalną lub częściowo spolonizowaną wersję Joomla! zastąpić wersją z polskim panelem administracyjnym, wystarczy:

 • nadpisać skryptami tej wersji oryginalne skrypty Joomla!
 • w globalnych ustawieniach konfiguracyjnych ustalić język etykiet i komunikatów panelu administracyjnego i zachować nowe ustawienia.

W podobny sposób można przeprowadzić migrację z Joomla! + AL do wersji częściowo spolonizowanej lub angielskojęzycznej. W tym celu należy:

 • nadpisać skryptami oryginalnego pakietu instalacyjnego wersję Joomla! + AL,
 • wywołać do edycji ustawienia globalne serwisu i - bez wprowadzania jakichkolwiek zmian - zapisać nowe ustawienia, w wyniku czego z pliku configuration.php zostaną usunięte wpisy ustawiające język panelu administracyjnego.
Zmieniony ( 01.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »