UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Instalacje arrow Plik konfiguracji serwisu configuration.php
Plik konfiguracji serwisu configuration.php Drukuj Email
Oto plik configuration.php ze skomentowanymi wpisami, linie wyróżnione haszami (krzyżykami) są różne w zależności od serwera i przy przenosinach między serwerami warto najpierw na serwerze docelowym zainstalować Joomla! od początku, a następnie skopiować zawartość tych linii do nowego pliku konfiguracyjnego.
<?php
/**
* ---------------------------------
* Sekcja konfiguracji bazy danych
* ---------------------------------
*/
$mosConfig_host='localhost';       ## Adres serwera bazy danych MySQL,
                      ## np. 'localhost' lub 'sql.nazwafirmy.pl'
$mosConfig_user='twojaNazwa';       ## Login do bazy danych MySQL
$mosConfig_password='twojeHaslo';     ## Hasło do bazy danych MySQL
$mosConfig_db='nazwaBD';          ## Nazwa bazy danych MySQL
$mosConfig_dbprefix='jos_';        ## Przedrostek nazw tabel 
/**
* ------------------------------
* Sekcja konfiguracji serwisu
* ------------------------------
*/
$mosConfig_absolute_path='/sciezka/joomla'; ## Ścieżka absolutna - bez ukonika na końcu!
$mosConfig_admin_expired='3';       // Poziom autoryzacji sesji
$mosConfig_alang='polish';        // Język zaplecza administracyjnego 
$mosConfig_allowUserRegistration='1';   // 1: Rejestracja użytkowników
$mosConfig_back_button='1';        // 1: Pokaż przycisk "Wstecz"; 0: Ukryj
$mosConfig_cachepath='/sciezka/joomla/cache'; ## Folder pamięci tymczasowej
$mosConfig_cachetime='900';        // Czas przechowywania danych w pamieci podręcznej
$mosConfig_caching='1';          // 1: Włącz tymczasową pamięć podręczną
$mosConfig_debug='0';           // '1': Tryb diagnostyczny
$mosConfig_dirperms='0755';        // Prawa do katalogów
$mosConfig_editor='tinymce';        // domyslny edytor tekstu
$mosConfig_enable_log_items='0';      // 1: Prowadź dziennik-statystykę odsłon
$mosConfig_enable_log_searches='0';    // 1: Prowadź dziennik-statystyka wyszukiwania
$mosConfig_enable_stats='0';        // 1: Prowadź dziennik-statystyka wizyt
$mosConfig_error_message='Błąd połączenia'; // Komunikat błędu systemowego
$mosConfig_error_reporting=-1;        // Poziom raportowania uwag i błędów
$mosConfig_favicon='favicon.ico';     // Nazwa pliku ikony serwisu
$mosConfig_fileperms='0644';        // Prawa do plików
$mosConfig_fromname='Joomla PL';      // Nazwa nadawcy poczty
$mosConfig_frontend_login='1';       // Logowanie na stronie frontowej
$mosConfig_frontend_userparams='1';    // Parametry interfejsu redakcyjnego
                       // strony frontowej (włączenie edytora)
$mosConfig_gzip='0';            // 1: Włącz kompresję GZIP; '0': Wyłącz
$mosConfig_helpurl='http://www.joomla.pl/pomoc';  // Adres serwera Pomocy
$mosConfig_hideAuthor='0';         // 1: Pokaż autora; 0 Ukryj
$mosConfig_hideCreateDate='0';       // 1: Pokaż datę utworzenia artykułu; 0: Ukryj
$mosConfig_hidee-mail='0';         // 1: Pokaż przycisk Poleć znajomemu; 0: Ukryj
$mosConfig_hideModifyDate='0';       // 1: Pokaż datę modyfikacji artykułu; 0: Ukryj
$mosConfig_hidePdf='0';          // 1: Pokaż przycisk PDF; 0: Ukryj
$mosConfig_hidePrint='0';         // 1: Pokaż przycisk Drukuj; 0: Ukryj
$mosConfig_hits='1';            // 1: Pokaż iloć odsłon; 0: Ukryj
$mosConfig_icons='1';           // 1: ikony PDF, Drukuj, e-mail; 0: tekst
$mosConfig_item_navigation='1';      // 1: Pokaż pasek nawigacji; 0: Ukryj 
$mosConfig_lang='polish';         // Jezyk witryny - strona frontowa
$mosConfig_lifetime='900';         // Maks. czas bezczynnoci użytkownika 
                       // podczas sesji - w sekundach
$mosConfig_link_titles='0';        // 1: Tytuły łączami
$mosConfig_list_limit='30';        // Iloć pozycji w listach
$mosConfig_live_site='http://domena.com'; ## Adres witryny - bez ukonika na końcu!
$mosConfig_locale='pl_PL';         // Lokalizacja - kod kraju
$mosConfig_mailer='mail';         // Sposób obsługi poczty
$mosConfig_mailfrom='admin@ domena.com';  ## Adres nadawcy poczty
$mosConfig_MetaAuthor='1';         // 1: Nazwę autora do metadanych; 0: Nie wpisuj
$mosConfig_MetaDesc='Joomla - portal';   // 1: Opis witryny w metadanych; 0: Nie wpisuj
$mosConfig_MetaKeys='joomla,Joomla,CMS';  // 1: Słowa kluczowe w metadanych; 0: Nie wpisuj
$mosConfig_MetaTitle='1';         // 1: Tytuł strony do metadanych; 0: Nie wpisuj
$mosConfig_ml_content='0';         // 1: Włącz wielojęzyczność - nieużywane w 1.0
$mosConfig_multipage_toc='0';       // 1: Spisy treści artykułów wielostronicowych
$mosConfig_offline='0';          // 0: serwis włączony, 1: serwis wyłączony
$mosConfig_offline_message='Witryna...';  // Komunikat administracyjny
$mosConfig_offset='0';           // Przesuniecie czasowe serwera
$mosConfig_offset_user='0';        // Przesuniecie czasowe użytkowników
$mosConfig_pagetitles='1';         // Włącz/Nie dynamiczną zmianę tytułów stron
$mosConfig_readmore='1';          // 1: Pokaż przycisk "Czytaj całość"; 0: Ukryj
$mosConfig_secret='FBVtggIk5lAzEU9H';   // Słowo - szyfr, unikalny identyfikator
$mosConfig_sef='0';            // 1: Włącz otymalizację SEF; 0: Wyłącz
$mosConfig_sendmail='/usr/sbin/sendmail'; ## Katalog programu sendmail 
$mosConfig_session_life_admin='1800';   // Maks. czas bezczynności administratora
                        // podczas sesji - w sekundach
$mosConfig_shownoauth='0';         // 1: Pokaż niezalogowanym linki; 0: Ukryj
$mosConfig_sitename='Joomla';       // Nazwa witryny
$mosConfig_smtpauth='0';          ## 1: Serwer SMTP wymaga autoryzacji; 0: Nie
$mosConfig_smtphost='localhost';      ## Adres serwera SMTP
$mosConfig_smtppass='haslo';        ## Hasło serwera SMTP
$mosConfig_smtpuser='jakas_nazwa';     ## Nazwa uzytkownika serwera SMTP
$mosConfig_unique-mail='1';         // 1: Tylko unikalne adresy e-mail użytkowników
$mosConfig_useractivation='1';       // 1: Aktywu konta użytkowników; 0: bez aktywacji 
$mosConfig_vote='0';            // 1: Włącz ocenianie artykułów; 0: Wyłącz 
setlocale (LC_ALL, $mosConfig_locale);      // Kod regionalny 

Standardowa lokalizacja pliku configuration.php to główny katalog Joomla

Warto pamiętać, że serwery wymagające autoryzacji SMTP wymagają również podania nazwy użytkownika w formie adresu e-mail, czyli trzeba dokleić małpę i domenę.

Zmieniony ( 13.01.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »