UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Metryka Drukuj Email

Joomla 1.0.12 - Podręcznik administratora

Celem tego podręcznika administratora jest objaśnienie wszystkich podstawowych funkcji i cech systemu zarządzania treścią Joomla w wersji 1.0.12

Polska redakcja projektu

Stefan Wajda (zwiastun), koordynator Polskiego Centrum Joomla

Podziękowania

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego podręcznika, wśród nich wymienionym poniżej uczestnikom społeczności Joomla! i Mambo.
Piotr Ziętala [nemo], Robert Sarna [M6], Marcin Maciejak, Daniel Miara [DannyM], Łukasz Rylik [rybik], Paweł Sulowski

Szczególne wyrazy uznania Autor i Wydawca kieruje do współtwórców oficjalnego podręcznika administratora Joomla!: Michelle Bisson, Jennifer Hutmire, Richard Balwin, Brian Lieske, Steve White, Joe Orr, Levis Bisson.

Ich praca również przyczyniła się do powstania tego dokumentu.

Licencje, prawa własności

Copyright 2005-2007, APW Zwiastun, Polskie Centrum Joomla

Dokument powstał na podstawie oficjalnego podręcznika
publikowanego pod redakcją Michelle Bisson przez Joomla Documentation Team
w witrynie
http://help.joomla.org: Manuals - Administrator.
i jest jego polskim odpowiednikiem.

Dokument publikowany jest na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.

Creative Commons License

 

Joomla! jest programem ogólnodostępnym, upowszechnianym na licencji GNU/GPL
i dostępnym pod adresem: www.Joomla.org

Zastrzeżenia

Zawarte w tej publikacji materiały są przeznaczone tylko do celów informacyjnych.

Autor i Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym podręczniku informacje były aktualne, kompletne i rzetelne. Ale publikacja jest w trakcie tworzenia, może zawierać nieścisłości lub błędy. żaden materiał nie powinien więc być interpretowany jako ostateczny, każdy może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Autor i Wydawca zastrzegają sobie prawo aktualizowania i modyfikowania zawartości tego podręcznika.

Autor i Wydawca nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych tu informacji, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor i Wydawca nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w podręczniku

Wszelkie odniesienia do nazw firm w załączonych ilustracjach zostały użyte jako przykłady i nie odnoszą się do jakichkolwiek istniejących organizacji.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 06.08.2007. )
 
następny artykuł »