UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: Maskuj adresy e-mail
Boty: Maskuj adresy e-mail Drukuj Email
Bot Maskuj e-mail [e-mail Cloaking] koduje w dokumentach źródłowych stron adresy poczty elektronicznej, ukrywając je przed wyszukiwarkami robotów spamujących.

Opis bota

W Sieci buszują specjalne roboty, których zadaniem jest wyszukiwanie w dokumentach źródłowych HTML adresów e-mail, gromadzenie ich i dostarczanie internetowej chuliganerii, wykorzystującej zdobyte adresy do przesyłania niechcianej poczty, niezamawianych wiadomości reklamowych.

Bot przed wysłaniem dokumentu z serwera, koduje adresy e-mail, używając języka JavaScript. W efekcie bardzo skutecznie utrudnia ich pozyskanie. Roboty nie zauważają zakodowanych adresów, a przeglądarki internetowe wyświetlają je bez trudu.

W ten sposób bot chroni użytkowników przed niechcianą pocztą.

Bot działa przetwarza jedynie teksty artykułów - nie działa w odniesieniu do pozycji menu typu: Łącze - Adres URL.

Typ

Bot należy do grupy modyfikujących treść - content. Jego pliki - mose-mailcloak.php i mose-mailcloak.xml - winny być umieszczone w folderze /mambots/content.

Bot maskuje przed wszelkiego typu robotami internetowymi umieszczone na witrynie adresy poczty elektronicznej. Procedura, jaką wykonuje e-mail Cloaking to zakodowanie znalezionych adresów za pomocą JavaScript. W efekcie adresy są wyświetlane na stronach witryny jako łącza do programu pocztowego, ale niezrozumiałe dla robotów przeszukujących kod HTML (tam adres jest ukryty w kodzie JavaScript).

Stosowanie

Aby korzystać z dodatku, opublikuj go. Dodatek ma jeden konfigurowalny parametr:
Tryb [Mode]

Publikacja

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Instalator Joomla! standardowo włącza ten dodatek oraz ustawia domyślne wartości jego parametrów. Zwykle nie ma więc żadnej potrzeby edycji jego właściwości. Jeśli jednak chcesz, możesz dokonać zmiany niektórych cech dodatku. Możliwości opisane zostały poniżej.

O edytorze bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można modyfikować w edytorze: Boty: Maskuj e-mail [e-mail Cloaking] . Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edycji cech bota przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu do edycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu bota wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - Ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas edycji właściwości bota. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 4 przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze bota. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera .

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora bota. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bota bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera. Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim użyciu przycisku Zastosuj zostaną utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości bota i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły bota

Każdy bot charakteryzuje się 7 podstawowymi właściwościami.

Edycja właściwości bota

Znaczenie i sposób definiowania właściwości omówiono poniżej:

 • Nazwa [Mambot Name]: Nazwa widoczna jest tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian. Wpisz dowolny, ale objaśniający rolę dodatku tekst.
 • Folder [Folder]: Oznacza typ bota. Wskazuje, w którym z folderów katalogu /mambots umieszczone są jego pliki. Bot Maskuj adresy e-mail należy do typu content. Jego pliki winny być umieszczone w folderze /mambots/content
 • Plik dodatku [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt bota (bez rozszerzenia ’.php’). W przypadku, gdy edytujesz właściwości zainstalowanego bota, nie zmieniaj tej nazwy!
 • Kolejność [Order]: Kolejność uaktywniania funkcji opublikowanego bota, a nie tylko w wykazie!. Możesz zmienić jedynie uporządkowanie botów w granicach jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę bota, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie edytowany. Jeśli boty działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian!. Kolejności niektórych botów nie można zmienić.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup ustala prawa do korzystania z funkcji bota. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego bota będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego bota będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Prawa dostępu użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Opublikowany [Published]: Tak włącza funkcje bota, Nie wyłącza działanie.
 • Opis [Description]: Opis funkcji bota i instrukcje objaśniające sposób korzystania z dodatku. Treść opisu pobierana jest z pliku .xml dodatku z sekcji description.

Kolejność botów ma niekiedy istotne znaczenie dla ich działania. Jeśli zostaną np. opublikowane oba dodatki formatujące kod programów (GeSHi - Koloruj kod i Formatuj kod - Moscode), to działanie ślicznej Gejszy może być zmodyfikowane przez standardowego bota Joomla!. Kolejność bota Maskuj adresy e-mail powoduje niekiedy problemy w działaniu innych dodatków, umieszczonych przed nim w wykazie.

Parametry

Dodatek ma jeden konfigurowalny parametr:
Tryb [Mode]: W oknie edycji właściwości wybierz jedną z opcji:

 • Nieaktywny tekst adresu e-mail [Nonlinkable Text]: wyświetla adresy e-mail użytkowników jako zwykły tekst,
 • Łącze do programu pocztowego [As linkable mailto address]: wyświetla adres e-mail jako łącze do programu pocztowego w komputerze użytkownika.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »