UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: Ocenianie
Boty: Ocenianie Drukuj Email
Bot Ocenianie [Voting] umożliwia użytkownikom ocenę artykułów i materiałów statycznych w skali od 1 do 5, wyświetla wyniki głosowania.

Opis bota

Bot rozszerza własności komponentu Materiały [Content]. Udostępnia formularz głosowania i podsumowanie wyników, w tym i graficzną ilustracja średniej ocen. Formularz umieszczany jest pod nagłówkiem artykułu. Głosować można jeden raz w ciągu doby.

Widok formularza Ocenianie

Typ

Bot należy do grupy modyfikujących treść - content. Jego pliki - mosvote.php i mosvote.xml - winny być umieszczone w folderze /mambots/content.

Stosowanie dodatku

Publikacja statystyki ocen i formularza oceniania zależą od ustawień parametrów:

 • Ocenianie w konfiguracji globalnej,
 • Statystyka ocen w konfiguracji pozycji menu - połączenia do stron typu blog artykułów (magazyn internetowy),
 • Ocenianie w artykułach i materiałach statycznych.

Ustawienia bota Głosowanie w konfiguracji witrynyJeśli w konfiguracji globalnej opcja Głosowanie/Ocenianie ustawiona jest na Pokaż, to wszędzie, gdzie statystyka ocen i ocenianie nie zostaną wyłączone, będą widoczne. I przeciwnie. Jeśli jest ustawiona na Ukryj, to wszędzie, gdzie nie zostaną włączone, będą niewidoczne.

Można zatem w konfiguracji globalnie wyłączyć ocenianie, a włączyć je tylko dla konkretnych artykułów i materiałów statycznych lub odwrotnie, włączyć ocenianie wszystkich, a wyłączać w przypadkach, gdy z jakichś względów ocenianie artykułu lub materiału statycznego nie powinno mieć miejsca.

Na stronach otwierających blogi artykułów widoczna jest tylko statystyka ocen.

Nieco zaskakujące może być zachowanie się bota, gdy w konfiguracji pozycji menu dla parametru Ocenianie zostanie ustawiona opcja Pokaż, a w konfiguracji globalnej lub w ustawieniach artykułu czy materiału statycznego parametr Ocenianie zostanie ustawiony na Ukryj. W takiej konfiguracji na stronie bloga zostanie opublikowana statystyka ocen, natomiast na stronie z pełnym tekstem artykułu czy materiału statycznego nie będzie ani statystyki ocen, ani - co jest zrozumiałe - formularza umożliwiającego ocenę.

Statystyka ocen na stronie bloga

A ponieważ nie ma możliwości oceniania artykułu, to prezentowana na stronie bloga statystyka nie ma sensu. Problem można rozwiązać w dwojaki sposób - umożliwić ocenianie artykułu albo opcję Statystyka ocen w konfiguracji pozycji menu ustawić na Ukryj.

Publikacja

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Instalator Joomla! standardowo włącza ten dodatek oraz ustawia domyślne wartości jego parametrów. Zwykle nie ma więc żadnej potrzeby edycji jego właściwości. Jeśli jednak chcesz, możesz dokonać zmiany niektórych cech dodatku. Możliwości opisane zostały poniżej.

O edytorze bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można modyfikować w edytorze: Boty: Ocenianie [Voting] . Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edycji cech bota przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu do edycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu bota wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - Ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas edycji właściwości bota. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 4 przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze bota. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera .

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora bota. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bota bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera. Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim użyciu przycisku Zastosuj zostaną utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości bota i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły bota

Każdy bot charakteryzuje się 7 podstawowymi właściwościami.

Edycja właściwości bota Ocenianie

Znaczenie i sposób definiowania właściwości omówiono poniżej:

 • Nazwa [Mambot Name]: Nazwa widoczna jest tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian. Wpisz dowolny, ale objaśniający rolę dodatku tekst.
 • Folder [Folder]: Oznacza typ bota. Wskazuje, w którym z folderów katalogu /mambots umieszczone są jego pliki. Bot Ocenianie należy do typu content. Jego pliki winny być umieszczone w folderze /mambots/content
 • Plik dodatku [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt bota (bez rozszerzenia ’.php’). W przypadku, gdy edytujesz właściwości zainstalowanego bota, nie zmieniaj tej nazwy!
 • Kolejność [Order]: Kolejność uaktywniania funkcji opublikowanego bota, a nie tylko w wykazie!. Możesz zmienić jedynie uporządkowanie botów w granicach jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę bota, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie edytowany. Jeśli boty działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian!. Kolejności niektórych botów nie można zmienić.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup ustala prawa do korzystania z funkcji bota. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego bota będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego bota będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Prawa dostępu użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Opublikowany [Published]: Tak włącza funkcje bota, Nie wyłącza działanie.
 • Opis [Description]: Opis funkcji bota i instrukcje objaśniające sposób korzystania z dodatku. Treść opisu pobierana jest z pliku .xml dodatku z sekcji description.

Parametry

Dla tego dodatku nie określa się żadnych parametrów.

Widok komunikatu: Parametrów nie określa się

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »