UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: menedżer
Boty: menedżer Drukuj Email
Strona Wykaz dodatków umożliwia zarządzanie dodatkami: ich dodawanie i usuwanie, włączanie i wyłączanie, edycję właściwości ogólnych, zmianę parametrów. Nazywana jest menedżerem dodatków lub menedżerem botów. Ten artykuł objaśnia jedynie znaczenie opcji dostępnych w oknie menedżera dodatków. Szczegółowe informacje o dodatkach znajdziesz w sekcji Zarządzanie botami.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 6 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Uaktywnia zainstalowany dodatek. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku botach i kliknij ten przycisk, aby je włączyć (uaktywnić, opublikować).

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wyłącza działanie dodatku. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku botach i kliknij ten przycisk, aby je włączyć [zakończyć publikację, wyłączyć funkcjonalność].

Przycisk: Nowy [New item] Nowy [New]: Umożliwia ręczną instalację dodatku. Kliknij ten przycisk, aby włączyć do Joomla! nowy dodatek. Następnie wypełnij pola formularza.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Otwiera okno edycji właściwości dodatku. Kliknij ten przycisk, aby zmienić właściwości dodatku - ustawienia ogólne i parametry.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa zainstalowany dodatek. Kliknij ten przycisk, aby odinstalować dodatek. W oknie dialogowym potwierdź decyzję. Zobacz uwagi poniżej.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości dodatku.

Uwagi

Funkcja Usuń w przypadku botów jest równoznaczna z odinstalowaniem dodatku. Usunięcie dodatku jest nieodwracalne. Jeśli usuniesz dodatek, a zechcesz z niego korzystać, konieczna będzie ponowna instalacja.

Boty należące do rdzenia Joomla!, nazywane czasem kluczowymi składnikami Joomla!, nie mogą być usunięte.

Lista botów

W tabeli znajduje się wykaz zainstalowanych dodatków. Niektóre nazwy i ikony w tabeli są aktywnymi łączami. Wystarczy je kliknąć, aby wykonać pewną operację. Aby wyświetlić w wykazie jeden dodatek lub jedną grupę dodatków, możesz skorzystać z filtrów po prawej stronie nad tabelą. Sposób korzystania z filtrów omówiono w kolejnej części artykułu.

Image

Znaczenie informacji w kolumnach wykazu jest następujące:

 • Numer pozycji: Liczba porządkowa.
 • Pole wybou: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie dodatki, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Image: Zablokowane pole wyboru. Bot może być aktualnie edytowany przez inną osobę. Ustawienie wskaźnika myszki nad kłódką wyświetla okienko informujące, kto i kiedy zablokował dodatek. Blokadę może usunąć uprawniony administrator, poddając dodatek edycji. Główny administrator może globalnie odblokować wszystkie zablokowane pozycje. W tym celu, skorzystaj w menu administratora z opcji System ⇒ Odblokuj wszystkie [System ⇒ Global Check-in]. Opcję System ⇒ Odblokuj wszystkie należy wybrać dwukrotnie.
 • Nazwa dodatku [Mambot Name]: Nazwa jest widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją więc dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian.
 • Opublikowany [Published]: Informuje o stanie dodatku - czy jest aktywny (włączony). Kliknij niebieską ikonę z fiszką - Image, jeśli chcesz włączyć dzialanie dodatku, kliknij czerwoną ikonę - Image (krzyżyk), jeśli chcesz wyłączyć działanie dodatku.
 • Przestaw [Reorder]: Informuje o kolejności włączania funkcji dodatku, nie tylko o kolejności wyświetlania dodatku w wykazie. Klikając na strzałki Image Image, można zmienić tę kolejność. Jeśli dodatki działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian! Zobacz uwagi poniżej.
 • Kolejność [Order]: Umożliwia uporządkowanie wszystkich dodatków. Jeśli dodatki działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian! Aby dokonać zmiany, wpisz w pola tekstowe kolejne liczby porządkowe przy wybranych lub wszystkich pozycjach, a następnie kliknij w nagłówku kolumny przycisk Zapisz kolejność [Save Order]. Zobacz uwagi poniżej.
 • Dostęp [Acces Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawo korzystania z funkcji dodatku. Kliknij nazwę grupy, aby zmienić prawa do korzystania. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Typ [Type]: Informuje o typie dodatku. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup: oddziałujące na treść [content], wyszukiwarki [search], edytory [editor], rozszerzenia edytorów [editor-xtd], rozszerzenia funkcji dodatkowych komponentów [zwykle nazwa_komponentu].
 • Plik [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt dodatku (bez rozszerzenia ’.php’).

Inaczej niż w przypadku pozostałych składników Joomla! ustawienie kolejności nie decyduje o porządku wyświetlania dodatków, ale o kolejności włączania przez Joomla! ich funkcji. Może więc być powodem problemów w działaniu dodatków. Jeśli np. zostaną opublikowane oba dodatki formatujące kod programów (GeSHi - Koloruj kod i Formatowanie kodu), to działanie ślicznej Gejszy może być zmodyfikowane przez umieszczonego po niej standardowego bota Joomla!. Przestawienie dodatku Maskowanie adresów e-mail może spowodować niekiedy wstrzymanie działania innych dodatków.

Aby umieścić dodatek jako pierwszy, przed innymi, można określić jego kolejność liczbą ujemną, np. -99999. Aby umieścic go jako ostatni, można zastosowac dużą liczbe dodatnia, np. 99999. Dwa standardowe dodatko Joomla - Wstawianie obrazków oraz Stronicowanie mają tak włąśnie ustaloną kolejność.

Filtry

FiltrTuż nad wykazem znajdują się dwa filtry - pole tekstowe oraz rozwijana lista wyboru. Aby skorzystać z pola tekstowego, wpisz co najmniej 3 dowolne znaki - kolejne litery z nazwy poszukiwanego bota, a następnie kliknij obok lub naciśnij klawisz [ENTER].

Lista rozwijana umożliwia wyświetlenie w wykazie dodatków jednego typu. Rozwiń listę i kliknij nazwę wybranej grupy dodatków.

Korzystanie z paska nawigacjiPoniżej wykazu dodatków, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki stronicowania (paginacji). Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość dodatków wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Ilość pozycji w wykazach można ustalić globalnie. W tym celu wybierz w menu administratora opcję ⇒ Konfiguracja, a następnie przejdź w zakładce ⇒ Witryna do parametru ⇒ Pozycji w wykazach i określ ilość.

Pamiętaj wszakże, że to ustawienie decyduje też o ilości pozycji w wykazach na stronie forntowej.

Tematy pokrewne

Rolę i właściwości botów włączonych do oficjalnej dystrybucji Joomla! omawiają artykuły.

Boty - edytory tekstów

Boty - rozszerzenia edytorów

Wyszukiwarki


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Help Screens: Mambot Manager

 
następny artykuł »