UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Instalatory arrow Instalator: Języki
Instalator: Języki Drukuj Email
W oficjalnym pakiecie instalacyjnym Joomla! umieszczony jest jedynie plik jezyka angielskiego odpowiedzialny za etykiety i komunikaty ekranowe strony frontowej. Dodanie obsługi innych języków wymaga zainstalowania potrzebnych pakietów językowych.

Instalacja pakietów językowych

Nowe pliki językowe można zainstalować za pomocą instalatora Joomla! bądź za pomocą FTP.

Dostęp i uprawnienia

Prawo zarządzania plikami języka ma tylko główny administrator. Pozostali administratorzy i operatorzy nie mogą ani instalować, ani usuwać pakietów językowych.

Dostęp do instalatora pakietów językowych umożliwia menu Instalatory ⇒ Języki [Installers ⇒ Languages].

Instalator oferuje dwa sposoby instalacji:

 • z pakietu instalacyjnego na komputerze lokalnym,
 • z katalogu na serwerze - z rozpakownego wcześniej archiwum.

Instalator pakietow językowych
bottom

Z pierwszej metody korzystamy wówczas, gdy konfiguracja serwera jest zgodna z wymaganiami Joomla!, tzn. gdy serwer obsługuje spakowane archiwa (zainstalowano bibliotekę zlib) oraz pod warunkiem, że nie włączono bezpiecznego trybu pracy.

Spełnienie obu warunków można łatwo sprawdzić, korzystając z menu System ⇒ Informacje systemowe ⇒ [System ⇒ System Info] na karcie System: Istotne ustawienia PHP [System: Relevant PHP Settings].

Ustawienia PHP

Z drugiej metody korzystamy w przypadku, gdy na serwerze nie zainstalowno biblioteki zlib.

W przypadku, gdy nie udaje się zainstalować pakietu językowego za pomocą instalatora, można skopiować zawartość archiwum za pomocą FTP do katalogu /languages na serwerze.

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdź, czy możliwe jest zapisywanie w katalogu/language. Jeśli zobaczysz wyświetlany na czerwono komunikat, że zapisywanie jest niemożliwe, zmień prawa dostępu do katalogu na 0755. lub 0707.

Pasek narzedzi

W pasku narzedzi Instalatora znajduje się tylko jeden przycisk:

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej posługiwanie się instalatorem, znaczenie dostępnych opcji.

Instalacja z pakietu instalacyjnego

Metoda 1. Instalacja z pakietu instalacyjnego
bottom

Aby zainstalować język z pakietu instalacyjnego:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny języka udostępniającej go witryny, np.:
 2. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Języki [Installers ⇒ Language].
 3. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu instalacyjnego ⇒ Pakiet instalacyjny… [Upload Package File… ⇒ Package File]
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 5. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 7. Kliknij przycisk Przejdź do menedżera języków [Back to Language Manager].
 8. Ustaw zainstalowany język jako domyślny.

Instalacja z katalogu na serwerze

Metoda 2. Instalacja z katalogu na serwerze
bottom

Aby zainstalować język z plików przesłanych na serwer:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny języka z udostępniającej go witryny, np.:
 2. Rozpakuj pakiet w dowolnym katalogu na swoim komputerze
 3. Prześlij za pomocą FTP wszystkie pliki na serwer do katalogu /media/instaluj.
 4. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Języki [Installers ⇒ Language].
 5. Przejdź do opcji Instaluj z katalogu ⇒ Katalog instalacyjny [Install from Directory ⇒ Install directory]
 6. Wpisz w pole tekstowe ścieżkę dostępu do pliku instalacyjnego .xml w katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe instalowanego języka, np. /usr/local/www/twoje_Joomla!/media/
 7. Kliknij przycisk Instaluj [Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 8. Kliknij przycisk Przejdź do menedżera języków [Back to Language Manager].
 9. Ustaw zainstalowany język jako domyślny.

Odinstalowanie języka

Aby odinstalować język:

 1. Wybierz w menu panelu administracyjnego opcję Witryna ⇒ Języki ⇒ Pliki języków; [Site ⇒ Languages ⇒ Language Manager].
 2. Zaznacz na liście języków pole opcji przy nazwie języka, który chcesz odinstalować.
 3. Kliknij przycisk Usuń [Delete] w pasku narzędzi,
 4. Potwierdź decyzję w oknie dialogowym.

Uwaga: Plik języka zostanie usunięty z serwera. Jeśli będzie Ci jednak potrzebny, musisz go ponownie zainstalować. Dlatego rozważ, czy rzeczywiście konieczne jest odinstalowanie języka. Może lepiej pozostawić go na serwerze?


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Install/Uninstall a Language File or Template

 
następny artykuł »