UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Artykuły: edytor
Materiały - Artykuły: edytor Drukuj Email

Edytor artykułów i materiałów statycznych udostępnia pełną gamę narzędzi edycji tekstów, formatowania, ilustrowania i umieszczania innych wewnątrz tekstów dowolnych obiektów elektronicznych.

O artykułach

Artykuły to krótkie informacje albo szersze opracowania zawierające prezentację, opisy, wyjaśnienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd., odnoszące się do rzeczywistości bądź świata fikcyjnego.

Artykuły mogą zawierać nie tylko tekst i obrazy, ale również animacje, dźwięki, wideo, a także wszelkiego typu odnośniki prowadzące do zasobów wewnętrznych bądź zewnętrznych.

Artykuły są gromadzone w kategoriach, a kategorie w sekcjach. Przypisane artykułów do kategorii i sekcji z jednej strony pozwala utrzymać pewien porządek w zbiorze artykułów, a z drugiej ułatwia udostępnianie artykułów na witrynie. Łącza w menu mogą prowadzić do:

 • konkretnego, pojedynczego artykułu,
 • sekcji udostępnianych w postaci blogów,
 • sekcji udostępnianych w postaci listy kategorii i listy artykułów w kategoriach,
 • kategorii udostępnianych w postaci blogów,
 • kategorii udostępnianych w postaci listy łączy do artykułów.

Struktura artykułów jest swobodnie kształtowana przez autorów, ale w Joomla! wyodrębniono pewne elementy artykułu, nadając im charakter opisujących artykuł właściwości. W bazie danych odrębnie przechowywany jest tytuł, nazwa, identyfikatory kategorii i sekcji, tekst wprowadzający i tekst zasadniczy, odrębnie nazwa autora, data i czas utworzenia, modyfikacji i szereg innych właściwości.

Dzięki temu redaktorzy mogą decydować o różnych szczegółach prezentacji artykułu, ustalając parametry publikacji.

Edytor artykułów

Przygotowanie artykułu do publikacji odbywa się w specjalnym edytorze obsługiwanym przez kilka komponentów zaplecza administracyjnego (m.in. komponenty: Sekcje, Kategorie, Treści [Content], Biblioteka mediów) oraz kilka botów (m.in. Edytor prosty lub Edytor TinyMCEalbo inny procesor tekstu, Wstaw obraz, Paginacja). W efekcie edytor artykułu dostarcza administratorom licznych narzędzi, umożliwiających pełną kontrolę nad właściwościami artykułu.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Prawa dostępu do edytora artykułów mają wszyscy użytkownicy zaplecza.

W panelu kontrolnym administratorzy dysponują ikoną szybkiego dostępu do edytora, umożliwiającą rozpoczęcie pracy nad nowym artykułem.

Dostęp do edytora istniejących artykułów możliwy jest z menedżerów:Mateiały ⇒ Artykuły w sekcjach ⇒ [nazwa sekcji] ⇒ [nazwa kategorii] lub Mateiały ⇒ Wszystkie artykuły albo w module Ikony skrótu na stronie startowej zaplecza Artykuły

Tworzenie i edycja artykułu

Redagowanie i publikowanie artykułów należy do najczęściej wykonywanych zadań. Mimo ogromnego bogactwa dostarczanych przez edytor narzędzi, jest zadaniem stosunkowo prostym

Niezbędne minimum to wykonanie pięciu czynności.

 1. nadanie tytułu,
 2. nadanie skróconej nazwy,
 3. przypisanie artykułu do sekcji i kategorii,
 4. zredagowanie tekstu
 5. zapisanie artykułu

Tych pięć czynności wystarczy, by stworzyć i opublikować artykuł w konkretnej sekcji i kategorii. Wszystkie inne operacje, jakie można wykonać w edytorze artykułu, pozwalają ustalić treść i zakres dodatkowych informacji związanych z publikacją artykułu oraz zdecydować o różnych szczegółach prezentacji artykułu.

Konfiguracji pozostałych ustawień można - w razie potrzeby - dokonać na kartach z prawej strony edytora. Zwykle pozostawiamy tam ustawienia domyślne, określone w konfiguracji globalnej, ale kilku ustawieniom warto poświęcić nieco uwagi:

 • na karciePublikacja zdecydować, czy umieścić artykuł w blogu na stronie startowej,
 • na karcieGrafika wybrać obrazki i zdefiniować ich właściwości, jeśli artykuł ma być ilustrowany,
 • na karcieMedadane opisać artykuł zwięzłą informacją i kilkoma słowami kluczowymi sygnalizującymi treść.

Ustawienia na karcieParametry można pozostawić bez zmian, a z karty łącze w menu skorzystać, jeśli chcemy umieścić w menu odnośnik do edytowanego artykułu.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dysponujesz sześcioma ikonami:

Przycisk: Podgląd [Preview]Podgląd [Preview]: Umożliwia podgląd redagowanego artykułu w nowym oknie, tzw. wyskakującym. Jeżeli przeglądarka internetowa lub specjalne oprogramowanie blokuje okna wyskakujące, podgląd nie będzie możliwy do momentu zezwolenia na otwarcie nowego okna.

Przycisk: Wczytaj [Upload]Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie z lokalnego komputera doBiblioteki mediówpotrzebnego dokumentu - pliku graficznego, tekstowego, multimedialnego. Rozpoczyna proces wyboru i pobrania pliku. Wczytane pliki umieszczane są w katalogu/images/stories.

Przycisk: ZapiszZapisz [Save]: Zapisuje wprowadzone zmiany. Kończy edycję artykułu. Odblokowuje artykuł do edycji przez innych administratorów. Przenosi do menedżera artykułów (listy). Kliknij ten przycisk, aby zapisać zmiany wprowadzone w artykule. Powrócisz do wykazu artykułów.

Przycisk: Zastosuj [Apply]Zastosuj [Apply]: Zachowuje efekty pracy bez opuszczania edytora elementu. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe. Po zapisaniu zmian można kontynuować edycję lub opuścić edytor, korzystając z przycisków Zamknij lub Zapisz. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone dotychczas zmiany, a następnie kontynuować pracę w edytorze.

Przycisk: AnulujAnuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bez zachowywania zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów. W menedżerach pozycji przenosi do widoku listy.

Przycisk: PomocPomoc [Help]: Wywołuje w dodatkowym oknie pomoc podręczną. Zależnie od konfiguracji globalnej - albo artykuł w Serwisie pomocy, albo artykuł z katalogu /help na serwerze. Kliknij ten przycisk, jeśli potrzebujesz szczegółowych objaśnień na temat edycji artykułu i jego parametrów.

Lista obrazów na karcie Grafiki nie jest odświeżana bezpośrednio po wczytaniu nowego obrazu. Aby wykorzystać obraz do zilustrowania artykułu, należy zapisać zmiany w artykule, a następnie powrócić do edycji.

Użycie przycisku Anuluj nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości, jakie element posiadał przed rozpoczęciem edycji! Jeśli użyjesz w trakcie edycji przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

Szczegóły artykułu

Tworzenie nowego artykułu

Rozpocznij od podania tytułu, przypisania do sekcji i kategorii oraz - oczywiście - zredagowania artykułu:

 • Tytuł [Title]: Tytuł jest wyświetlany jako nagłówek artykułu na stronie z pełnym tekstem, w blogach oraz w wykazie w widoku Tabela - artykuły z kategorii Raczej nie powinien być zbyt długi - zwłaszcza w blogach może burzyć rozmieszczenie. Aby tytuł łączem do pełnego tekstu publikacji był tytuł artykułu, dokonaj odpowiedniego ustawienia w ustawieniach globalnych witryny: Witryna ⇒ Konfiguracja ⇒ Treść ⇒ Tytuły łączami [Site ⇒ Global Configuration ⇒ Content ⇒ Use Linked Titles]
 • Skrócony tytuł (nazwa) [Title Alias]: Nazwa wyświetlana w menu, w ścieżce powrotu, a także jako łącze do pełnego tekstu artykułu w wykazach. Nie jest wymagany, ale wielce użyteczny - wykorzystywany jest natomiast przy tworzeniu przyjaznych dla wyszukiwarek i użytkowników adresów URL do witryny oraz tworzeniu zmieniających się znaczników Meta w nagłówkach skryptów HTML przesyłanych do przeglądarek.
 • Sekcja [Section]: Zaznacz na liście sekcję, do której chcesz przypisać nowy artykuł. Joomla! nie pozwoli zapisać artykułu, jeśli nie przypiszesz go do konkretnej sekcji.
 • Kategoria [Category]: Zaznacz na liście kategorię, do której chcesz przypisać nowy artykuł. Joomla! nie pozwoli zapisać artykułu, jeśli nie przypiszesz go do konkretnej kategorii.
 • Wprowadzenie (wymagane) [Intro Text (required)]: Streszczenie, skrót, zapowiedź, wstęp lub inny sygnał treści artykułu. Wypełnienie pola Wprowadzenie (wymagane) jest wymagane. Joomla! nie pozwoli zapisać artykułu, jeżeli nie wpiszesz przynajmniej jednego znaku we wstępie. W parametrach artykułu można zdecydować o wyświetlaniu bądź niewyświetlaniu wprowadzenia na stronie z pełnym tekstem artykułu.
 • Tekst główny (opcjonalny) [Main Text (optional)]: Tekst rozwinięcia lub pełny tekst artykułu. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane. Jeśli pełny tekst - ustaw parametrowi Wprowadzenie opcję Ukryj.

Wprowadzenie a tekst główny

Podział artykułu na część wprowadzającą i tekst główny podyktowany został walorami praktycznymi takiego rozwiązania. Wprowadzenie może być publikowane w trzech miejscach:

 • na stronie otwierającej blog,
 • na początku artykułu w widoku z całą jego zawartością,
 • w moduleMigawki [ang. News Flash],

Rola, jaką mogą pełnić wprowadzenia, wymaga odpowiedniej redakcji ich tekstów. Wprowadzenie może być:

 • całym tekstem artykułu, np. krótkiej migawki, informacji, nowinki,
 • zapowiedzią artykułu - streszczeniem, skrótem, ciekawym, intrygującym fragmentem,
 • pierwszym akapitem artykułu.

Teksty wprowadzające powinny być krótkie, stanowić pewną całość informacyjną, zdolną pełnić każdą z wymienionych powyżej ról.

W blogach wprowadzenia są jednym z dwóch sposobów sygnalizowania użytkownikom artykułów umieszczonych wewnątrz bloga. Strona otwierająca blog jest przeglądem treści. Można na niej umieścić wprowadzenia do kilku lub nawet kilkunastu artykułów, a pozostałe zasygnalizować tylko odnośnikami.

W module Migawki teksty z natury rzeczy powinny być krótkie. Można by wprawdzie stworzyć funkcję, która umieszczałaby w nich np. pierwsze 20 słów artykułu, ale wyodrębnienie wprowadzenia jest dużo praktyczniejsze. Pozostawia autorom i redaktorom pełną kontrolę nad treścią.

Na stronie prezentującej cały artykuł wprowadzenie być może, ale nie musi, o czym można zdecydować w parametrach prezentacji artykułu. Jeśli tekst wprowadzenia będzie pierwszym rozpoczynającym artykuł akapitem, pozostawiamy domyślne ustawienie parametru Wprowadzenie (opcjęPokaż).

Formatowanie tekstu

Formatowanie artykułów umożliwiają boty [Mambots] - pożyteczne, usprawniające pracę redakcyjną rozszerzenia.

Edytor tekstu

W polachWprowadzenie i Tekst główny możesz posłużyć się:

 • Edytorem prostym, bez narzędzi formatowania,
 • Edytorem TinyMce, udostępniającym dwa tryby pracy - WYSIWYG oraz tryb HTML.

Zapoznaj się z artykułami::

Zarówno w edytorze prostym, jak i w edytorze TinyMCE dysponujesz dwoma przyciskami, znacznie usprawniającymi pracę:

 • Przycisk: Wstaw obraz Przycisk Wstaw obraz - oznacza miejsce wstawienia obrazka wybranego z Biblioteki mediów; wyboru obrazka i określenia jego atrybutów dokonujesz na karcie Grafiki.
 • Przycisk: Podziel stronę Podziel stronę - oznacza miejsce podziału dłuższego artykułu na części wyświetlane na kolejnych stronach, wstawiony znacznik można uzupełnić tytułami, z których zostanie wygenerowany spis treści.

Ilustrowanie artykułu

Joomlowy edytor artykułu oferuje dwa sposoby ilustrowania:

 • uproszczony - za pomocą bota Wstaw obraz.
 • tradycyjny - zakodowanie w artykule połączenia z plikiem obrazu,

Pierwszy sposób umożliwia umieszczenie obrazka spośród zgromadzonych w Bibliotece mediów. Sposób ten został opisany w dalszej części.

Drugi sposób umożliwia umieszczenie w artykule ilustracji pobieranej z dowolnego miejsca w Sieci. Zaawansowane edytory typu WYSIWYG dostarczają zwykle interfejsu wstawiania grafiki (ikona Wstaw obraz lub Wstaw animację Flash w edytorze TinyMCE). Dane obrazka lub animacji można również wpisać w zwykłym edytorze lub w trybie HTML edytora WYSIWYG, wg poniższych wzorów:

Znacznik obrazka lub animacji GIF:

<img src="ścieżka dostępu" alt="tekst alternatywny" 
title="tytuł obrazka" longdesc="opis obrazka" width="szerokość w pikselach" 
heigth="wysokość w pikselach" caption="Podpis" border="0" />

Znacznik animacji Flash:

<object type="application/x-shockwave-flash"
data="ścieżka_dostępu/nazwa.swf"width="100%" height="100%">
  <param name="movie" value="ścieżka_dostępu/nazwa.swf" />
  <param name="wmode" value="transparent" /></object>

Umieszczanie odnośników i załączników

Umieszczanie w tekście artykułu odnośników do innych stron lub do załączników jest nieco bardziej złożone. Można skorzystać z dwóch sposobów:

 • skorzystać z opcjiWstaw odnośnik lub Wstaw załącznik edytora typu WYSIWYG,
 • w prostym edytorze tekstu - wkleić do skopiowany adres URL strony lub załącznika wg wzoru:
  <a href="ścieżka dostępu" title="Tytuł odnośnika">Tekst odnośnika</a>

Niektóre edytory typu WYSIWYG, m.in. Edytorem TinyMce umożliwiają określenie wszystkich możliwych atrybutów połączenia.

Inne dodatki

Kilka innych dodatków umożliwia łatwe wykonanie złożonych zadań edytorskich. Szczegółowo zostały one omówione w ekranach pomocy. Zapoznaj się z materiałami o następujących dodatkach:

Konfiguracja właściwości prezentacyjnych

Pięć kart umieszczonych w prawej części obszaru roboczego zawiera szereg opcji umożliwiających modyfikację - w razie potrzeby - ustawień domyślnych, określonych w konfiguracji globalnej witryny oraz kilka ustawień, którym zwykle trzeba poświęcić nieco uwagi (zob. uwagi we wstępie.

Karta Publikacja

Na karciePublikacja możesz zobaczyć i zmienić niektóre ustawienia związane z publikacją artykułu.

Karta Publikacja

Znaczenie opcji jest następujące:

 • Pokaż na startowej [Show on Frontpage]: Zaznaczenie pola wyboru umieszcza artykuł w blogu Strona startowa.
 • Publikacja [Published]: Zaznaczenie pola wyboru udostępnia artykuł na witrynie uprawnionym grupom użytkowników. Pole jest domyślnie zaznaczone. W dalszej części można zdecydować o terminie rozpoczęcia i zakończenia publikacji.
 • Uprawnienia [Access Level]: Określa, dla których grup użytkowników artykuł będzie udostępniony. Możliwe są trzy opcje:

  • Public - ustawienie domyślne, dostęp publiczny dla wszystkich,
  • Registered - dostęp ograniczony tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony tylko zalogowanych użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami: autorów, redaktorów, wydawców i wszystkich operatorów.
 • Autor [Author Alias]: Umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik.
 • Zmień autora [Change Creator]: Umożliwia zmianę autora w przypadku, gdy jest nim inny użytkownik, niż wprowadzający tekst. Domyślnie pogram ustawia nazwę operatora dodającego nowy artykuł. Autor publikacji po zalogowaniu się na stronie głównej ma prawo redagować ją. Imię i nazwisko autora będą widoczne w nagłówku artykułu, gdy:
  • w ustawieniach globalnych włączysz opcję Autor oraz na karcie Parametry pozostawisz domyślną opcję Globalnie w parametrze Autor.
  • bez względu na ustawienia globalne, jeśli na karcie Parametry ustawisz opcję Pokaż w parametrze Autor.
 • Kolejność [Ordering]: W edytowanym artykule umożliwia zmianę pozycji, na której artykuł zostanie umieszczony w wykazach. Nowe pozycje są zawsze umieszczane jako pierwsze. Kolejność artykułów można również zmienić w menedżerze artykułów.
 • Zmień datę utworzenia [Override Created Date]: Umożliwia ustawienie innej daty utworzenia, niż data dodania artykułu. Datę można wpisać lub wybrać z podręcznego kalendarza. Data utworzenia decyduje o kolejności pojawiania się artykułów w blogach. Może być również widoczna pod tytułem artykułu, gdy włączona jest opcja Pokaż datę utworzenia. Zdarza się, że przygotowanie publikacji zajmuje pewien czas. W takich przypadkach użytkownicy mogliby odnieść wrażenie, że dopiero co opublikowany materiał jest nieaktualny.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: Umożliwia ustawienie terminu, od którego opublikowany artykuł zostanie udostępniony na witrynie.
 • Zakończ publikację(publikację) [Finish Publishing]: Umożliwia ustawienie daty, po której artykuł zostanie automatycznie przeniesiony do archiwum. Po tej dacie dostęp do artykułu będzie możliwy jedynie poprzez moduł Archiwumalbo jeden z blogów -Archiwum - artykuły z sekcji, Archiwum - artykuły z kategorii, jeśli zostaną opublikowane. Domyślnie ustawiona jest opcja Nigdy [Never].
 • ID artykułu [Content ID]: Numer identyfikacyjny artykułu w tabeli #__content bazy danych.
 • Status pozycji [State]: Pokazuje aktualny stan artykułu (opublikowany - nieopublikowany). Tej informacji nie można tutaj zmienić.
 • Odsłony [Hits]: Wskazuje ilość odsłon artykułu. Można skorzystać z przycisku Wyzeruj odsłony [Reset Hits].
 • Korekty [Revised]: Wskazuje ilość korekt artykułu.
 • Utworzony [Created]: Wskazuje datę utworzenia artykułu.
 • Zmieniony: [Last Modified]: Wskazuje datę ostatniej modyfikacji, jeśli była dokonywana, i jej autora

Karta Grafiki

Karta Grafiki służy do wyboru i określenia szczegółów obrazków umieszczonych w artykule znacznikiem {mosimage}

Ilustrowanie artykułu przebiega w trzech krokach:

 1. oznaczenie miejsc wstawienia ilustracji,
 2. wybór obrazków z Biblioteki mediów,
 3. określenie szczegółów prezentacji obrazka.
Oznaczanie miejsc

Do oznaczania miejsc wstawienia ilustracji w tekście artykułu służy znacznik {mosimage}. Znacznik można wpisać lub wstawić, klikając przycisk Wstaw obraz [Insert Image] - Przycisk: Wstaw obraz .

Wybór obrazków

Aby wybrać obrazki, kliknij zakładkę Grafiki [Image].

Karta: Grafiki - góra

W górnej części znajdują się narzędzia umożliwiające wybór ilustracji:

 • Wybierz plik obrazu z galerii [Gallery Images]: Zaznacz obrazek, który chcesz wstawić do artykułu. Na dole pojawi się jego miniatura. Możesz zaznaczyć równocześnie kilka obrazów. Kliknij przycisk> >(ze strzałkami w prawo). Nazwa obrazu zostanie wstawiona do wykazuDodane grafiki [Content Images]. Dodaj tyle obrazów, ile znaczników {mosimage} umieścisz w tekście artykułu.
 • Dodane grafiki [Images]: Ustaw kolejność obrazków zgodną z kolejnością, w jakiej mają być umieszczone w artykule. W tym celu zaznacz obraz, który chcesz przemieścić i kliknij przyciskw górę [up] lub w dół [down]. Możesz również usunąć obraz z listy - zaznacz jego nazwę i kliknij przycisk < <(ze strzałkami w lewo).
 • Podkatalog [Sub-folder]: Lista wyboru katalogów z obrazkami w< span class="application">Bibliotece mediów. Dostęp do katalogów można ograniczyć w ustawieniach sekcji i kategorii artykułów. Katalogiem głównym dla obrazów jest folder/images/stories.

Jeśli w galerii nie ma potrzebnego obrazu, możesz go pobrać ze swojego komputera. Kliknij przyciskWczytaj [Upload] w pasku narzędzi pod górnym menu. W oknie dialogowym wskaż obraz do wczytania i kliknij przycisk Pobierz [Upload]. Wczytany obraz będzie jednak dostępny dopiero podczas kolejnej edycji artykułu.

Określenie właściwości prezentacyjnych

Po ustaleniu kolejności obrazów w artykule, ustaw w części Opisz zaznaczoną grafikę szczegóły ich publikacji. Na liście obrazków zaznacz ten, którego szczegóły chcesz określić.

Karta: Grafiki

Znaczenie opcji jest następujące:

 • Źródło [Source]: Pole wypełniane automatycznie w wyniku wyboru obrazka - zawiera ścieżkę dostępu.
 • Wyrównanie [Align]: Określa położenie obrazka względem tekstu:
  • brak[none] - zaznacz tę opcję, gdy umieszczasz duży obrazek między blokami tekstu lub niewielki obrazek wewnątrz akapitu,
  • lewa[Left] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek w bloku tekstu po jego lewej stronie,
  • środek[Center] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek między blokami tekstu i wyśrodkować go,
  • prawa[Right] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek w bloku tekstu po jego prawej stronie.
 • Tekst zastępczy [Alt Text]: Zwięzły tekst opisujący obrazek, np. nazwa, rozmiar w bajtach lub kilobajtach. Tekst alternatywny jest wyświetlany, gdy kursor myszki znajdzie się nad obrazem oraz w przypadku, gdy użytkownik wyłączy w swoje przeglądarce wyświetlanie obrazów albo gdy z jakichś powodów obraz nie zostanie prawidłowo odczytany. Tekst zastępczy jest również odczytywany przez mechanizmy wyszukiwarek internetowych.
 • Obramowanie [Border]: Grubość ramki wokół obrazu - w pikselach . Standardowo stosuje się rozmiar0. Możesz jednak ze względów estetycznych otoczyć obrazek ramką
 • Podpis [Caption]: Treść podpisu.
 • Położenie [Position]: Umiejscowienie podpisu.
 • Wyrównanie [Caption Align]: Określa położenie podpisu:
  • brak - ustawienie domyślne, podpis będzie wyjustowany zgodnie z właściwościami stylu określonymi w arkuszu stylów dla blokudiv, zwykle od lewej,
  • środek - podpis zostanie wyśrodkowany,
  • lewa - podpis zostanie wyrównany do lewej krawędzi bloku z obrazkiem,
  • prawa - podpis zostanie wyrównany do prawej krawędzi bloku z obrazkiem,
 • Szerokość [Width]: Określa szerokość podpisu - w pikselach. Jeśli szerokość będzie większa, niż szerokość obrazka, po lewej i prawej stronie obrazka pojawi się pusta przestrzeń (marginesy)

Po ustaleniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Zastosuj [Aply].

Obrazy we wstępach na stronach blogów mogą być ukrywane. Możesz w konfiguracji witryny wybrać jako domyślne ustawienie ukrywanie obrazów we wstępach, a w przypadku konkretnych blogów, wstawiając pozycję do menu, możesz zmienić to ustawienie. Jeśli pojawią się problemy przy wyświetlaniu obrazów we wstępach, sprawdź ustawienia parametrów w menu.

Teksty w edytorze TinyMCE (oraz innych) można też ilustrować, korzystając z przycisku (ikony) w pasku narzędzi edytora Wstaw obraz. Niektóre z edytorów - w tym TinyMCE - pozwalają także na wstawianie do tekstu artykułów animacji Flash.

Karta Parametry

Na karcieParametry można przejrzeć domyślne ustawienia, określone w konfiguracji globalnej i dokonać ewentualnych modyfikacji. Parametry te określają wygląd strony z pełnym tekstem artykułu.

Karta: Parametry

 • Przyrostek klas CSS strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmian klas .contentpaneopen, .contentheading, i/lub .contentpagetitlewyróżnionych przez dodanie do nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów tę specjalną odmianę klas .contentpaneopen i/lub .contentheading czy .contentpagetitle, wpisz identyfikujący je przyrostek, np.-waznastrona - wszystkie znaki dodane po słowie .contentpaneopen (i oczywiście .contentheading czy .contentpagetitle.
 • PrzyciskWstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrót do poprzednio przeglądanych stron. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
 • Tytuł pozycji [Show/Hide Page Title]: Decyduje o wyświetleniu tytułu artykułu. Jeśli zostanie wybrana opcja Ukryj, zamiast tytułu w nagłówku artykułu będzie wyświetlona nazwa pozycji w menu.
 • Tytuł łączem [Linked Titles]: Przekształca tytuł w łącze. W blogu tytuł będzie łączem do pełnego tekstu artykułu.
 • Tekst wprowadzający [Intro Text]: Umożliwia niewyświetlanie wprowadzenia na stronie z pełnym tekstem artykułu. Zobacz powyżej uwagi na temat wprowadzenia i tekstu głównego.
 • Nazwa sekcji [Section Name]: Decyduje o umieszczeniu pod tytułem artykułu nazwy sekcji, do której artykuł jest przypisany.
 • Nazwa sekcji łączem [Section Name Linkable]: Umożliwia przekształcenie nazwy sekcji, jeśli jest publikowana, w łącze do listy kategorii i artykułów w sekcji.
 • Nazwa kategorii [Category Name]: Decyduje o umieszczeniu pod tytułem artykułu nazwy kategorii, do której artykuł jest przypisany.
 • Nazwa kategorii łączem [Section Name Linkable]: Umożliwia przekształcenie nazwy kategorii, jeśli jest publikowana, w łącze do listy artykułów w kategorii.
 • Ocenianie [Item Rating]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem artykułu statystyki ocen i formularza do głosowania. Ustawienie Pokaż w parametrach pozycji menu wyświetla tylko statystykę ocen! w blogu
 • Nazwa autora [Author Names]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem artykułu nazwy autora.
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem artykułu daty utworzenia. W przypadku artykułów, które powstały na długo przed ich opublikowaniem, pozostawienie daty utworzenia może sugerować odwiedzającym witrynę, że tekst artykułu jest nieaktualny. Opcja Ukryj może być dobrym rozwiązaniem w takich przypadkach.
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem artykułu daty i czasu ostatniej modyfikacji artykułu.
 • Ikona PDF [PDF Icon]: Decyduje o wyświetlaniu ikony umożliwiającej wygenerowanie pliku z artykułem w formacie PDF. Aby generowanie dokumentu PDF było możliwe, katalog /mediamusi mieć prawa zapisu.Uwaga:Joomla! nie generuje w plikach PDF ilustracji.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: Decyduje o wyświetlaniu ikony umożliwiającej wydrukowanie całego artykułu bez elementów interfejsu strony.
 • Ikona e-mail [e-mail Icon]: Decyduje o wyświetlaniu ikony umożliwiającej przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu.
 • Klucz odnośnika [Key Reference]: Opcja przeznaczona dla projektantów rozszerzeń. Umożliwia umieszczenie artykułu w systemie pomocy - łączy artykuł z przyciskiem Pomoc w pasku narzędzi. Słowo kluczowe musi być również umieszczone w skrypcie odpowiedzialnym za wyświetlanie paska narzędzi [xxx.toolbar.php].
 • Element Docbook [Docbook Type]: Parametr wprowadzony eksperymentalnie. Oznacza artykuł znacznikiem typu dokumentu XML zgodnie z formatem stosowanym w DocBook.

Karta Metadane

Na karcieMetadane [Metadata] możesz wprowadzić informacje wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe, indeksujące zawartość stron internetowych. Joomla! wpisuje te informacje w znacznikach:meta name="description" i meta name="keywords" w sekcji HEAD wynikowego dokumentu HTML przesyłanego do przeglądarek użytkowników.

Karta: Metadane

Informacje te wykorzystywane są również przez wyszukiwarkę Joomla! oraz przez moduł Tematy pokrewne [Related Items]. Dlatego warto poświęcić nieco czasu, aby wypełnić oba pola formularza.

 • Opis [Description]: Zwięzłe streszczenie artykułu (ok. 20 słów).
 • Słowa kluczowe [Keywords]: Słowa sygnalizujące treść. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
 • Dodaj Sekcję/Kategorię/Tytuł [Add Sect/Cat/Title]. Umożliwia wstawienie w polu Słowa kluczowe nazwy sekcji i kategorii oraz tytułu artykułu.

Karta Łącze w menu

Na tej karcie możesz utworzyć w wybranym menu łącze do artykułu.

Karta: Łącze w menu

 • Wybierz menu [Select a Menu]: Zaznacz jedną z pozycji menu zdefiniowanych w Twojej witrynie.
 • Nazwa menu [Menu Item]: Wpisz nazwę dla tej pozycji w menu
 • Utwórz połączenie [Link to Menu]: Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze.
 • Istniejące połączenia [Existing Menu Items]: Informuje o wszystkich łączach w menu do tego artykułu

Po wprowadzeniu wszystkich informacji charakteryzujących artykuł kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi. Możesz również zrezygnować z wprowadzonych zmian, klikając przycisk Anuluj[Cancel]. Do zachowanej publikacji zawsze możesz wrócić, by wprowadzić niezbędne zmiany, poprawki.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:

Zmieniony ( 30.11.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »