UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Artykuły: menedżer
Materiały - Artykuły: menedżer Drukuj Email
Strony Artykuły… [Content Items Manager], zwane też menedżerami artykułów, umożliwiają tworzenie, kopiowanie, przenoszenie edycję właściwości i publikację artykułów.

O artykułach

Artykuły to krótkie informacje albo szersze opracowania zawierające prezentację, opisy, wyjaśnienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd., odnoszące się do rzeczywistości bądź świata fikcyjnego.

Artykuły są nieco innym typem elementów treści, niż Materiały statyczne. Jedną z zasadniczych różnic jest umiejscowienie artykułów w strukturze treści:

 • artykuły są zgrupowane w kategoriach, każdy artykuł musi być przypisany do kategorii,
 • kategorie artykułów zgrupowane są w sekcjach, kategorię artykułów można utworzyć tylko w sekcji.

Menedżer artykułów

Zarządzanie artykułów umożliwia menedżer artykułów, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_content umieszczonym w administrator/components/. Menedżer artykułów umożliwia:

 • tworzenie nowych artykułów,
 • edycję artykułów i parametrów ich prezentacji,
 • kopiowanie i przenoszenie artykułów,
 • usuwanie artykułów,
 • publikację artykułów.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Prawa zarządzania artykułami mają operatorzy, administratorzy i główny administrator.

Do artykułów prowadzi w panelu administratora kilka dróg:

 • ⇒ menu ⇒ Start ⇒ [ikony skrótu] ⇒ Artykuły,
 • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Wszystkie artykuły,
 • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Artykuły w sekcjach [nazwa sekcji] ⇒ Artykuły w [nazwa sekcji],

Pasek narzędzi

Przycisk: Do archiwum Archiwum [Archive]: Przenosi artykuł do archiwum sekcji. Artykuły w Archiwum mogą być udostępnione na stronie frontowej w blogu archiwum artykułów z sekcji lub za pomocą modułu Archiwum. Przeniesione do Archiwum artykuły można w każdym momencie przenieść do macierzystej lub innekj kategorii.

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie artykułu na stronie frontowej. Artykuły będą opublikowane począwszy od dnia wskazanego w polu Rozpocznij publikację. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu artykułach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie artykułu udostępnionego na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu artykułach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie. Jeśli zakończysz publikację artykułu, nie będzie on widoczny na stronie frontowej.

Przycisk: Przenieś Przenieś [Move]: Rozpoczyna przenoszenie zaznaczonych artykułów do innej kategorii. Nazwy i tytuły przemieszczonych artykułów zostaną zachowane. Zaznacz pola wyboru przy dowolnych artykułąch i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Rozpoczyna kopiowanie zaznaczonych artykułów do innej kategorii. Nazwy i tytuły skopiowanych artykułów zostaną zachowane. Zaznacz pola wyboru przy dowolnych kategoriach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Edytuj Śmietnik [Trash]: Przenosi artykuł do śmietnika. Artykuł nie będzie udostępniany na stronie frontowej. W każdym momencie może być odzyskany. Po odzyskaniu zostanie umieszczony w tej samej kategorii i oznaczony jako nieopublikowany. Równocześnie można przenieść do śmietnika więcej niż jeden artykuł. Zaznacz pola wyboru przy wybranych artykułach, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Nowy Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji istniejącego artykułu. Zaznacz pole wyboru przy dowolnym artykule i kliknij ten przycisk. Ten sam efekt uzyskasz, klikając nazwę artykułu w tabeli.

Przycisk: Pomoc Nowy [New]: Umożliwia dodanie nowego artykułu, zredagowanie go i określenie parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by rozpocząć tworzenie nowego artykułu.

Przycisk: Śmietnik Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat tworzenia i edycji artykułów oraz właściwości ich prezentacji.

Wykaz artykułów

Tabela zawiera wykaz wszystkich artykułów pogrupowanych w sekcjach i w kategoriach lub wszystkich artykułów w sekcji pogrupowanych w kategoriach. Tworzenie nowych artykułów, usuwanie istniejących, kopiowanie i publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Lista artykułów

Niektóre informacje w tabeli sygnalizują ikony. Ich znaczenie jest następujące:

Pozycja nieopublikowana pozycja nieopublikowana
Pozycja opublikowana, w trakcie pozycja opublikowana, w trakcie
Pozycja opublikowana, oczekuje pozycja opublikowana, oczekuje na termin emisji,
Publikacja pozycji zakończyła pozycja niezatwierdzona, nieopublikowana, nieumieszczona
Publikacja pozycji zakończyła pozycja zatwierdzona, opublikowana, umieszczona
Przesuń wyżej przesuń wyżej
Przesuń niżej przesuń niżej.

Kliknięcie ikony powoduje zwykle zmianę stanu.

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pole wyboru: Liczba porządkowa.
 • Liczba porządkowa: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie artykuły, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował artykuł. Wstrzymaj się z edycją artykułu, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Tytuł [Title]: Tytuł artykułu.łącze. Kliknij tytuł, by przejść do jego edycji. Identyczny efekt osiągniesz, zaznaczając pole wyboru obok tytułu i klikając przycisk Edytuj w pasku narzędzi.
 • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie artykułu na stronie frontowej. Ustawienie wskaźnika myszki nad ikoną, wywołuje okienko z sumaryczną informacją o publikacji artykułu. Kliknięcie ikony powoduje zmianę stanu na opublikowany lub nieopublikowany.
 • Strona startowa [Front Page]: Umożliwia umieszczenie artykułu w blogu Strona startowa. Ikony w kolumnie wskazują, czy artykuł jest umieszczony w blogu [fiszka - Nieopublikowany - tak, krzyżyk - Opublikowany - nie]. Kliknij tę ikonę, aby umieścić artykuł w blogu bądź usunąć z blogu Strona startowa.
 • Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności artykułów w obrębie kategorii. Kliknij ikonę strzałki W górę - Zapisz kolejność lub W dół - Filtry, aby zmienić kolejność zgodnie ze swoim życzeniem.
 • Kolejność [Order]: Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność artykułów w wykazie. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność - - [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli. Zmiana kolejności następuje tylko w obrębie kategorii artykułów
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawa dostępu do kategorii. łącze. Kliknij nazwę grupy, aby nadać prawa dostępu do kategorii następnej grupie w hierarchii grup użytkowników Joomla! Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: artykuły, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: artykuły, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: kategoria i artykuły, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Autorzy będą mogli edytować swoje artykuły, redaktorzy wszystkie artykuły, a wydawcy redagować wszystkie artykuły i decydować o ich publikacji.
 • ID [ID]: Identyfikator artykułu w bazie danych [itemid].
 • Sekcja [Section]: łącze do edytora sekcji, w której artykuł jest umieszczony. Kliknij tę nazwę, jeśli chcesz edytować szczegóły sekcji.
 • Kategoria [Category]: łącze do edytora kategorii, w której artykuł jest umieszczony. Kliknij tę nazwę, jeśli chcesz edytować szczegóły kategorii.
 • Autor [Author]: Nazwa autora artykułu. W przypadku, gdy autorem jest zarejestrowany użytkownik, nazwa jest łączem do edytora konta użytkownika.
 • Data [Date]: Data utworzenia artykułu.

Filtry i paginacja

Duża ilość zgromadzonych artykułów powoduje, że niekedy trudno ppreglądać listę, by znaleźć poszukiwane pozycje. Aby ograniczyć lub zwiększyć ilość pozycji widocznych w wykazie, można skorzystać z filtrów:

Filtr nad wykazem

Umożliwia wyszukanie łącz, które w swych nazwach mają określony ciąg znaków. W polu filtr należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Tuż nad wykazem znajdują się dwie lub trzy rozwijane listy filtrów oraz pole Filtr. Możesz spowodować, że w wykazie zostaną wyświetlone tylko artykuły:

 • z wybranej sekcji,
 • z wybranej kategorii,
 • wybranego autora,
 • artykuły zawierające w tytule, nazwie lub nazwie autora określony ciąg znaków,
 • kombinacji tych kryteriów.

Zaznacz na listach - zależnie od potrzeb - nazwę sekcji, kategorii, autora.

Aby skorzystać z pola Filtr, należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Paginacja i filtr: Pokaż

Poniżej wykazu pozycji menu, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki paginacji. Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż # [Display #], aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Content Items Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »