UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Instalatory arrow Instalator: Szablony - witryna
Instalator: Szablony - witryna Drukuj Email
Twoja witryna winna mieć niepowtarzalny wygląd. W Joomla! możesz uzyskać taki efekt dzięki szablonom. Możesz dobrać taki szablon, który odpowiadać będzie najlepiej założeniom witryny. Instalacji szablonu dokonujesz w menedżerze wywołanym z menu Witryna. Chcesz zmienić standardowy szablon na inny? Na pewno! To nic trudnego. Możesz, jak w przypadku komponentów czy modułów skorzystać z instalatora Joomla! albo z metody ręcznej instalacji, znacznie prostszej niż w przypadku komponentów czy modułów.

Instalacja szablonów

Jedyną czynnością wykonywaną przez instalatora Joomla! podczas instalacji szablonów, jest utworzenie katalogu szablonu i umieszczenie w nim plików szablonu. Instalator nie dokonuje żadnych wpisów w bazie danych.

Stąd możesz skorzystać z dwóch metod instalacji:

 • za pomocą instalatora Joomla.
 • za pomocą FTP.

Dostęp i uprawnienia

Prawo zarządzania szablonami ma tylko główny administrator. Pozostali administratorzy i operatorzy nie mogą ani instalować, ani usuwać szablonów.

Dostęp do instalatora szablonów umożliwia menu Instalatory ⇒ Szablony [Installers ⇒ Templates].

Instalator oferuje dwa sposoby instalacji:

 • z pakietu instalacyjnego na komputerze lokalnym,
 • z katalogu na serwerze - z rozpakownego wcześniej archiwum.

Instalator szablonów

Z pierwszej metody korzystamy wówczas, gdy konfiguracja serwera jest zgodna z wymaganiami Joomla!, tzn. gdy serwer obsługuje spakowane archiwa (zainstalowano bibliotekę zlib) oraz pod warunkiem, że nie włączono bezpiecznego trybu pracy.

Spełnienie obu warunków można łatwo sprawdzić, korzystając z menu System ⇒ Informacje systemowe ⇒ [System ⇒ System Info] na karcie System: Istotne ustawienia PHP [System: Relevant PHP Settings].

Ustawienia PHP

Z drugiej metody korzystamy w przypadku, gdy na serwerze nie zainstalowno biblioteki zlib.

Korzystanie z instalatora Joomla! jest wygodne i zalecane, jeśli instalujemy jeden czy dwa szablony. Ale gdy chcemy umieścić na serwerze kilkanacie szablonów, by je przetestować, metodą wygodniejszą jest skorzystanie z FTP.

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdź, czy możliwe jest zapisywanie w katalogu/language. Jeśli zobaczysz wyświetlany na czerwono komunikat, że zapisywanie jest niemożliwe, zmień prawa dostępu do katalogu na 0755. lub 0707.

Pobranie szablonu

Aby pobrać pakiet instalacyjny szablonu:

 1. Stwórz na dysku lokalnym w swoim katalogu plików Joomla! folder /templates
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na jedną ze stron oferujących pakiety szablonów, np. do JoomlaOs.de.
 3. Poszukaj w menu odnośnika Plikownia [Downloads], a następnie kategorii Szablony [Templates]. Ukaże się strona z wykazami dostępnych pakietów do pobrania (może być podzielona na kategorie).
 4. Wybierz szablon, który chcesz pobrać.
 5. Kliknij odnośnik: Pobierz [Download], lub inny, np. nazwę pakietu.
 6. W oknie dialogowym wybierz opcję Zapisz, aby wczytać plik do katalogu na dysku swojego komputera. Otworzy się menedżer plików w Twoim komputerze.
 7. Odszukaj i wskaż, zaznaczając myszką, utworzony w swoim komputerze katalog /templates,
 8. Naciśnij przycisk Zapisz lub OK.

Objaśnienie: Nazwa pakietu na stronach z szablonami jest zwykle odnośnikiem wywołującym uruchamiajacym pobieranie pakietu. Ponadto często znajdziesz dodatkowe informacje o wielkości pliku, dacie przesłania na serwer, formacie pliku, stronie WWW autora. Niekiedy także komentarze użytkowników.

Porada: Możesz pobrać od razu kilka pakietów. Wybrane pakiety zainstalujesz w swojej witrynie (albo na lokalnym serwerze testowym) i obejrzysz przy pomocy modułu Zmień szatę [Template Chooser]. Szablon spełniający Twoje oczekiwania zainstalujesz - po ewentualnych modyfikacjach - w witrynie.

Szablony do wyboru

Kilka szablonów włączonych jest do pakietu źródłowego Joomla! Można stworzyć własny szablon albo znaleźć odpowiedni do wymagań witryny w repozytoriach plików dla Joomla!:

Pasek narzedzi

W pasku narzedzi znajduję tylko jeden przycisk:

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej posługiwanie się instalatorem, znaczenie dostępnych opcji.

Instalacja z pakietu instalacyjnego

Instaluj z pakietu

Aby zainstalować szablon z pakietu instalacyjnego:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny języka udostępniającej go witryny.
 2. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Szablony - Witryna [Installers ⇒ Site Templates].
 3. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu instalacyjnego ⇒ Pakiet instalacyjny… [Upload Package File… ⇒ Package File]
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 5. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 7. Kliknij przycisk Przejdź do wykazu szablonów [Back to Templates Manager].
 8. Ustaw zainstalowany szablon jako domyślny.

Instalacja z katalogu na serwerze

Instaluj z katalogu na serwerze

Aby zainstalować szablon z plików przesłanych na serwer:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny szablonu.
 2. Rozpakuj pakiet w dowolnym katalogu na swoim komputerze
 3. Prześlij za pomocą FTP wszystkie pliki na serwer do katalogu /media/instaluj.
 4. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Szablony - Witryna [Installers ⇒ Site - Templates].
 5. Przejdź do opcji Instaluj z katalogu ⇒ Katalog instalacyjny [Install from Directory ⇒ Install directory]
 6. Wpisz w pole tekstowe ścieżkę dostępu do pliku instalacyjnego .xml w katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe instalowanego szablonu, np. /usr/local/www/twoje_Joomla!/media/
 7. Kliknij przycisk Instaluj [Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 8. Kliknij przycisk Przejdź do wykazu szablonów [Back to Templates Manager].
 9. Ustaw zainstalowany szablon jako domyślny.

Instalacja za pomocą FTP

Aby zainstalować szablon "ręcznie", np. gdy serwer pracuje w bezpiecznym trybie lub nie posiada biblioteki zlib albo podczas prób instalacji pojawiają się błędy:

 1. Rozpakuj pakiet instalacyjny w katalogu na swoim komputerze
 2. Utwórz w katalogu /templates folder przeznaczony na pliki szablonu: /templates/nazwa_szablonu
 3. Prześlij wszystkie pliki do utworzonego folderu, zachowując strukturę katalogów rozpakowanego pakietu instalacyjnego
 4. W panelu administracyjnym przejdź np. do menu Witryna ⇒ Szablony ⇒ Szablony - witryna, aby ustawić przesłany szablon jako domyślny.

Odinstalowanie szablonu

Aby odinstalować szablon:

 1. Przejdź w panelu administracyjnym do menu Instalatory ⇒ Szablony - Witryna.
 2. Zaznacz w wykazie szablonów pole wyboru przy szablonie przeznaczonym do usunięcia.
 3. Kliknij przycisk Usuń [Delete] w pasku narzędzi,
 4. Potwierdź decyzję w oknie dialogowym.

Uwaga: Plik szablonu zostanie nieodwracalnie usunięty z serwera. Jeśli będzie Ci jednak potrzebny, musisz go ponownie zainstalować. Dlatego rozważ, czy rzeczywiście konieczne jest odinstalowanie szablonu. Może lepiej pozostawić go na serwerze?


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Install/Uninstall a Language File or Template

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »