UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Instalatory arrow Instalator: Moduły
Instalator: Moduły Drukuj Email

Moc Joomla! objawia się w całej pełni dopiero wówczas, gdy skorzystamy z bogatej oferty komponentów i innych rozszerzeń. Instalacja modułów jest prosta, przebiega w kilku prostych krokach.

Instalacja i usuwanie modułów

Moduły można instalować z poziomu panelu administracyjnego. Instalację i usuwanie wszystkich modułów umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Instalatory [Installers].

Możliwości wykorzystania instalatora zależą od oprogramowania i ustawień serwera, na którym zainstalowano Joomla! Wykorzystaniu wszystkich możliwości Instalatora sprzyja:

 • obecność bliblioteki zlib, która wyposaża serwer w procedury kompresji plików i katalogów oraz dekompresji spakowanych archiwów.
 • serwer z wyłączonym bezpiecznym trybem (safe_mode=Off),

Instalator pozwala po części wybrnąć z problemu braku bliblioteki zlib, oferując dwie opcje instalacji:

 • z pakietu instalacyjnego na komputerze lokalnym,
 • z katalogu na serwerze - z rozpakownego wcześniej archiwum.

Ikona artykułu

Spełnienie obu warunków można łatwo sprawdzić, korzystając z menu System ⇒ Informacje systemowe ⇒ [System ⇒ System Info] na karcie System: Istotne ustawienia PHP [System: Relevant PHP Settings].

Instalowanie modułów

Jeśli na serwerze zainstalowano bibliotekę zlib, można instalować moduły automatycznie - z pakietu instalacyjnego.

Jeśli biblioteka zlib jest niezainstalowana, korzystamy z drugiej metody - instalacji z katalogu na serwerze. To nieco kłopotliwsza metoda, bowiem trzeba wcześniej rozpakować na dysku lokalnym pakiet instalacyjny i - korzystając z klienta FTP - przesłać na serwer wszystkie pliki instalowanego modułu, zachowując strukturę folderów rozpakowanego archiwum.

W przypadku, gdy serwer internetowy działa w restrykcyjnym trybie bezpiecznym (ustawienie safe_mode="ON"). Skorzystanie z Instalatora jest wówczas - bez zainstalowania dodatkowej łatki - niemożliwe. Jeśli prośba do administratora o zmianę tego ustawienia nie przynosi skutku, pozostaje jedynie możliwość ręcznej instalacji.

Wiele komponentów archiwzowanych jest w pakietach instalacyjnych włącznie z dodatkowymi składnikami - modułami, botami, a także z dokumentacją. Przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek składnika warto sprawdzić, co się w pobranym pakiecie znajduje, aby oddzielić elementy pakietu. Jeśli wewnątrz znajdują się archiwa nazwane np. com_nazwakomponentu.zip, mod_nazwamodułu.zip, to mamy do czynienia z takim włąśnie przypadkiem. Do instalacji trzeba, oczywiście, użyć wyodrębnionego archiwum komponentu, modułów, botów.

Wielu projektantów komponentów wzbogaca ich funkcje dodatkowymi składnikami - modułami, botami. Pobierając nowy komponent, warto sprawdzić, czy nie powstały również takie dodatkowe składniki. Moduły i boty instaluje się najczęściej z oddzielnych pakietów instalacyjnych. Zwróć przy tym uwagę, na ich przeznaczenie - mogą być wydane dla Joomla! 1.0.x albo Joomla! 1.5.x.

O instalatorze

Prawo instalowania i usuwania modułów przysługuje administratorom i głównym administratorom. Operatorzy nie mogą ani instalować, ani usuwać modułów.

Dostęp do instalatora modułów umożliwia menu [Installers ⇒ Modules].

Pasek narzedzi

W pasku narzedzi znajdują się dwa przyciski:

Ustawienia PHPOdinstaluj [Uninstall: Umożliwia trwałe usunięcie zainstalowanego składnika z serwera. Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu, który chcesz odinstalować i kliknij ten przycisk

Przycisk: Odinstaluj Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej posługiwanie się instalatorem, znaczenie dostępnych opcji.

Trwałe usunięcie oznacza, że wszystkie skrypty i założone podczas instalacji katalogi zostaną usunięte z serwera.

Lista zainstalowanych modułów

W obszarze roboczym instalatora znajduje się wykaz zainstalowanych modułów.

Przycisk Pomoc

Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • Plik modułu [Currently Installed]: Lista plików zainstalowanych modułów. Nazwa komponentu pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_modułu.xml. Plik modułu obsługuje zarówno moduł rodzica, jak i wszystkie jego kopie.
 • Typ klienta [Client Type]: Moduły można wykorzystywać na stronie frontowej i w panelu administracyjnym. Zależnie od tego modul jest klientem witryny lub zaplecza. Zwróć uwagę na to rozróżnienie. Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym mod_nazwa_modułu.xml
 • Autor [Author]: Nazwa autora lub zespołu projektantów. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego mod_nazwa_modułu.xmll
 • Wersja [Version]: Numer wersji - wydania modułu. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego mod_nazwa_modułu.xml.
 • Data [Date]: Data wydania - publikacji modułu. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego mod_nazwa_modułu.xml.
 • E-mail autora [Author E-mail]: Adres poczty elektronicznej autora lub zespołu projektantów. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego mod_nazwa_modułu.xml. Kliknij, aby przekazać uwagi, sugestie, zgłosić bład.
 • URL autora [Author URL]: Adres strony projektu lub autora modułu. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego mod_nazwa_modułu.xml.

Projektanci nie zawsze umieszczają wszystkie dane w nagłówku pliku instalacyjnego, może się więc zdarzyć, że nie wszystkie z wymienionych informacji będą umieszczone w wykazie zainstalowanych modułów.

Instalacja z pakietu instalacyjnego

Lista zainstalowanych modułów

Aby zainstalować moduł z pakietu instalacyjnego:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny modułu, np.
 2. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Moduły [Installers ⇒ Modules].
 3. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu instalacyjnego ⇒ Pakiet instalacyjny… [Upload Package File… ⇒ Package File]
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 5. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 7. Kliknij przycisk Dalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych modułów.

Instalacja z katalogu na serwerze

Image

Aby zainstalować moduł z plików przesłanych na serwer:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny modułu z udostępniającej go witryny.
 2. Rozpakuj pakiet w katalogu na swoim komputerze
 3. Prześlij za pomocą FTP wszystkie pliki na serwer do katalogu /media/instaluj.
 4. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Moduły [Installers ⇒ Modules].
 5. Przejdź do opcji Instaluj z katalogu ⇒ Katalog instalacyjny [Install from Directory ⇒ Install directory]
 6. Wpisz w pole tekstowe ścieżkę dostępu do pliku instalacyjnego .xml w katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe instalowanego modułu, np. /usr/local/www/twoje_Joomla!/media/instaluj/
 7. Kliknij przycisk Instaluj [Install].Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 8. Kliknij odnośnikDalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych modułów.

Odinstalowanie

Niepotrzebne moduły można odinstalować. Decyzję taką należy jednak podejmować z rozwagą, zwłaszcza w odniesieniu do modułów należacych do rdzenia Joomla! Miedzy innymi należy sprawdzić, czy w oparciu o skrypty modułu nie działa inaczej nazwana kopia modułu. Odinstalowanie modułu spowoduje, że kopia modułu przestanie działać.

Aby odinstalować moduł:

 1. Przejdź w panelu administracyjnym do menu Instalatory ⇒ Dodatki.
 2. Zaznacz w tabeli pole wyboru przy bocie, który chcesz odinstalować,
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj [Uninstall] w pasku narzędzi,
 4. Potwierdź decyzję w oknie dialogowym.

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Install/Uninstall Components, Modules and Joomla!ts

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »